fbTrack

Banki

Zysk zostanie w banku

Rzeczpospolita
ING BSK wyjaśnia decyzję o zatrzymaniu zysku. Jednocześnie deklaruje gotowość do rozmów z akcjonariuszami
Wzrost akcji kredytowej, nowe regulacje dotyczące wymogów kapitałowych (Bazylea II), wzrost rezerwy rewaluacyjnej w wyniku rosnących stóp procentowych oraz większe niż przed rokiem nakłady na inwestycje – to przyczyny, dla których zarząd ING Banku Śląskiego chce pozostawienia w spółce całego zysku za 2007 r. Wczoraj bank opublikował komunikat giełdowy w tej sprawie. Zapowiada w nim też, że w następnych latach może powrócić do polityki dzielenia się zyskiem z akcjonariuszami.
– Komunikat nie zamyka dyskusji na ten temat. Jesteśmy gotowi do rozmów z inwestorami – deklaruje Piotr Utrata, rzecznik banku. Z decyzją o zatrzymaniu całego zysku w spółce nie zgadzają się mniejszościowi akcjonariusze banku, o czym informowaliśmy już w sobotę.
– Inwestorzy finansowi, a takimi są fundusze emerytalne, powinni otrzymać dywidendę od ING Banku Śląskiego. Spółkę stać na to. Wspieramy akcję rozpoczętą przez Commercial Union oraz Pioneera. W takich przypadkach współpraca inwestorów okazuje się skuteczna, co pokazują przypadki z przeszłości, np. w spółce Dębica – mówi „Rz” Rafał Mikusiński, dyrektor Działu Inwestycji AIG PTE. Z dotychczasowych deklaracji wynika, że w tym roku giełdowe banki wypłacą z zysku za 2007 rok około 5,0 mld zł dywidendy (przy założeniu, że na tej liście zabraknie ING BSK). W sumie przeznaczą na ten cel prawie 70 proc. zysków za 2007 rok. Z zysku za 2006 wypłaciły 64 proc. Nominalnie najwięcej, bo ponad 2,5 mld zł, zamierza przeznaczyć dla akcjonariuszy Pekao SA. Natomiast na największy roczny wzrost dywidendy na akcję mogą liczyć akcjonariusze Kredyt Banku, PKO BP i Banku Handlowego. W Kredyt Banku dywidenda na akcję wzrośnie o około 40 proc. Zarząd PKO BP deklaruje, że chciałby utrzymania polityki dywidendowej z 2006 roku, kiedy to dla akcjonariuszy przeznaczono 46,3 proc. zysku. Oznacza to, że – jeśli nie będzie sprzeciwu Skarbu Państwa – dywidenda wzrośnie o jedną trzecią i wyniesie 1,27 zł. na akcje. Niemal o 30 proc. wyższą dywidendę dostaną też akcjonariusze Banku Handlowego. Natomiast w BZ WBK w tym roku kwota dywidendy będzie o około 50 proc. niższa niż przed rokiem, co wynika z planów inwestycyjnych banku. c.a., k.o.
Źródło: Rzeczpospolita

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL