fbTrack
REKLAMA
REKLAMA

Notariusze

Notariusze chcą zreformować dyscyplinarki

www.sxc.hu
Dłuższe okresy przedawnienia, rozpatrzenie sprawy mimo niestawiania się obwinionego – to propozycje zmian w prawie ?o notariacie.
Samorząd notarialny proponuje zmienić w prawie o notariacie zasady odpowiedzialności dyscyplinarnej rejentów.
– Krajowa Rada Notarialna przyjęła uchwałę w tej sprawie, którą przekazaliśmy ministrowi sprawiedliwości – informuje Joanna Greguła, rzecznik KRN.
Podkreśla, że potrzeba zmian wynika m.in. z coraz większej liczby rejentów, a co za tym idzie, także postępowań dyscyplinarnych.
Rejenci proponują m.in. wydłużenie okresu przedawnienia czynów dyscyplinarnych. Zgodnie z dziś obowiązującymi przepisami nie można wszcząć postępowania dyscyplinarnego, jeśli od czasu popełnienia czynu upłynęły trzy lata. W uchwale KRN proponuje wydłużenie tego okresu do czterech lat. Jak wyjaśnia Krzysztof Maj, prezes Rady Izby Notarialnej w Krakowie, tzw. ustawa deregulacyjna zmieniła zasady przeprowadzania wizytacji w kancelarii notarialnej. Dziś może ona odbywać się raz na cztery lata, a nie jak wcześniej – raz na trzy lata. Stąd propozycja wydłużenia okresu przedawnienia także do czterech lat.
Dodatkowo KRN proponuje zapisać, że w razie wszczęcia postępowania dyscyplinarnego przed upływem tych czterech lat przedawnienie nie może nastąpić wcześniej  niż po upływie pięciu lat od chwili czynu.
Do usprawnienia postępowania dyscyplinarnego miałoby też doprowadzić uregulowanie kwestii doręczeń. Krajowa Rada Notarialna proponuje wprowadzenie przepisu, zgodnie z którym, za zgodą obwinionego  pisma mogłyby być doręczane także za pośrednictwem telefaksu lub poczty elektronicznej. Doprecyzowane miałyby być także przepisy o usprawiedliwianiu nieobecności obwinionego i jego obrońcy na rozprawie – tak, by nie opóźniały rozpoznania sprawy i nie prowadziły do przedawnień.
Rejenci chcą także uregulować kwestię odpowiedzialności dyscyplinarnej emerytowanych notariuszy. Czasem zdarza się bowiem, że zastępują oni swoich kolegów wykonujących zawód. Prezes Maj wyjaśnia, że dzisiaj nie ma możliwości pociągnięcia ich w związku z podejmowanymi w trakcie takiego zastępstwa czynami do odpowiedzialności dyscyplinarnej.
Nowością ma być także wprowadzenie możliwości nałożenia na rejenta obowiązku przeproszenia pokrzywdzonego. KRN proponuje również powoływanie zastępców rzeczników dyscyplinarnych. Liczba spraw jest bowiem za duża, by zajmowali się nimi tylko rzecznicy.
Opracowane przez samorząd propozycje mają także związek z nowelizacją kodeksu postępowania karnego, która wejdzie w życie w lipcu 2015 r. i wprowadza do procedury karnej kontradyktoryjność. Przepisy te są stosowane także do postępowań dyscyplinarnych. Dlatego właśnie rejenci proponują wyartykułowanie zasady prawdy materialnej w postępowaniu dyscyplinarnym.
Podkreślają, że trwają już prace nad podobnymi zmianami w postępowaniach dyscyplinarnych adwokatów i radców prawnych.
Źródło: Rzeczpospolita
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
NAJNOWSZE Z RP.PL
REKLAMA
REKLAMA