fbTrack
REKLAMA
REKLAMA

Prawo

Jak promować równouprawnienie kobiet?

Można wymeldować żonę, gdy nie mieszka w lokalu
www.sxc.hu
Jak zmniejszyć ubóstwo, promować prawa człowieka i równouprawnienie kobiet?
Odpowiedzi na te i inne pytania będą starali się znaleźć uczestnicy 65. Konferencji Departamentu Informacji Publicznej i Organizacji Pozarządowych ONZ pt. „Poza Rok 2015: Nasza Agenda Działań". Organizacje z Polski mogą wziąć w niej udział i zgłosić poprawki do deklaracji, która będzie przyjęta w czasie spotkania.
Spotkanie, które odbędzie się od 27 do 29 sierpnia w Nowym Jorku, będzie okazją do wymiany poglądów na temat strategii rozwoju dla organizacji pozarządowych, przedstawicieli społeczeństwa obywatelskiego i aktywistów z całego świata. Celem 65. Konferencji jest włączenie społeczeństwa obywatelskiego w zmiany o charakterze globalnym.
Organizacje pozarządowe będą mogły przedstawić swoje pomysły na temat strategii i działań, jakie należy podjąć, by walczyć z biedą, zapewnić zrównoważony rozwój i sprawiedliwość ekonomiczną, promować i chronić prawa człowieka, równouprawnienie kobiet, zapewnić ochronę środowiska i zapobiegać zmianom klimatu.
Podczas trzydniowego spotkania w Nowym Jorku odbędą się sesje plenarne i warsztaty, delegaci odwiedzą wystawy i wezmą udział w innych wydarzeniach publicznych, które są organizowane przez uczestników konferencji. Aby wziąć udział w konferencji należy zarejestrować się do 13 sierpnia 2014 roku na stronie organizatora (UN DPI NGO) pod adresem: http://outreach.un.org/ngorelations/conference-2014/.
Konferencja zakończy się przyjęciem deklaracji, która zostanie przekazana organizacjom należącym do systemu ONZ, państwom członkowskim ONZ, globalnej społeczności międzynarodowej i innym zainteresowanym stronom. Zostanie ona także uwzględniona przy kształtowaniu Agendy Rozwoju Po Roku 2015.
Projekt deklaracji można znaleźć pod adresem: http://outreach.un.org/ngorelations/files/2014/06/23June2014Draft.pdf.
Organizacje pozarządowe mogą przesyłać swoje poprawki do projektu na adres mailowy: draft.declaration@yahoo.com.
Wiadomości zawierające sugestie zmiany poszczególnych zapisów powinny zawierać:
- nazwisko osoby zgłaszającej poprawkę,
- nazwę organizacji pozarządowej którą reprezentuje,
- informacje nt. ewentualnej akredytacji przy ECOSOC lub DPI,
- numer linii
- dokładne wskazanie miejsca poprawki wraz z jej tekstem w cudzysłowie.
Poprawki nie powinny przekraczać 50 słów długości. Każda wiadomość może zawierać do 5 poprawek.
65. Konferencja odbywa się na miesiąc przed Szczytem Klimatycznym w Nowym Yorku i 69. Sesją Zgromadzenia Ogólnego. W drugiej połowie 2015 roku odbędzie się Konferencja Klimatyczna w Paryżu, a także zostaną przyjęte Cele Zrównoważonego Rozwoju (Sustainable Development Goals) dla świata.
Poprzednia, 64. Konferencja DPI/NGO odbyła się we wrześniu 2011 roku w Bonn, wcześniejsze zaś w Melbourne, Meksyku i Paryżu.
Źródło: MSZ
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
NAJNOWSZE Z RP.PL
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA: automatycznie wyświetlimy artykuł za 15 sekund.
REKLAMA
REKLAMA