fbTrack
REKLAMA
REKLAMA

Notariusze

Notariusz nie może zrezygnować z zatrudniania personelu

Fotorzepa, Łukasz Solski Łukasz Solski
Iwona Trusewicz
Rejenci nie mogą zrezygnować z zatrudniania personelu w prowadzonej przez siebie kancelarii.
Coraz więcej notariuszy z powodu rosnącej konkurencji i spadku dochodów rezygnuje z zatrudniania pracowników. Z sondy „Rz" wynika, że w skali kraju takich rejentów jest już minimum stu. Eksperci nie mają wątpliwości, że działają bezprawnie. Krajowa Rada Notarialna, widząc trudną sytuację na rynku, dopuszcza angaż na podstawie umowy cywilnoprawnej. Oszczędzić na kosztach można jeszcze, zakładając spółkę.

Samorząd i eksperci: to błąd

Ustawa – Prawo o notariacie jako jedyna wśród dotyczących zawodów prawniczych stwierdza, że notariusz zatrudnia pracowników stosownie do potrzeb notariatu. A dokładnie mówi o tym art. 4 § 2. Pracownicy przygotowują projekty aktów notarialnych, prowadzą rejestry i korespondencję.
– Przepis jest jednoznaczny: nie może istnieć kancelaria notarialna, w której pracuje tylko notariusz. Kłóciłoby się to ze specyfiką jego pracy. Stanowiłoby też zagrożenie dla klientów, np. gdyby rejent, odczytując akt notarialny, przyjmował interesantów – mówi Jacek Borowicz z Uniwersytetu Wrocławskiego.
2650 - notariuszy jest obecnie w Polsce (ponadto 440 asesorów notarialnych)
Również w opinii Krajowej Rady Notarialnej tak nie powinno być.
– Waga dokonywanych czynności i powaga urzędu jednoznacznie wskazują, że notariusz nie powinien prowadzić kancelarii bez zatrudniania choćby jednego pracownika – podkreśla notariusz Joanna Greguła, rzeczniczka KRN.
W przeszłości też bywali notariusze niezatrudniający pracowników. Obecnie jednak problem nabiera znaczenia. Powodem jest zwiększająca się konkurencja – w ciągu ostatnich pięciu lat liczba rejentów wzrosła o około 25 proc., przy jednoczesnym spadku czynności notarialnych o jedną trzecią. Efektem jest coraz częstsze prowadzenie kancelarii bez personelu. Ponadto obecnie już po odbyciu aplikacji i egzaminie zawodowym można być mianowanym na notariusza. Można też zostać tzw. zastępcą notariusza i pracować w kancelarii kolegi. Tzw. ustawa deregulacyjna, która weszła w życie w sierpniu ubiegłego roku, zlikwidowała bowiem asesurę. Ci, którzy rozpoczęli ją przed nowelizacją, mogą pozostać na tym stanowisku.

Umowy cywilne dopuszczalne

Wielu notariuszy staje przed jeszcze jednym problemem: zastanawiają się, czy w kancelarii muszą zatrudniać na podstawie kodeksu pracy, czy dopuszczalny jest stosunek cywilnoprawny.
– Powinna to być umowa o pracę – twierdzi Jacek Borowicz. – Tylko ona gwarantuje zachowanie należytej poufności, szczególnie że pracownikiem kancelarii może być każdy – wyjaśnia.
662 - aplikantów przygotowuje się do egzaminu uprawniającego do wykonywania zawodu notariusza
Joanna Greguła wskazuje jednak, że art. 4 ustawy nie określa, w jakiej formie pracownicy powinni być zatrudniani. – Na podstawie dalszych przepisów prawa o notariacie i wyroku Trybunału Konstytucyjnego (K 1/10) należy przyjąć, że może to być także umowa cywilnoprawna – tłumaczy.
Wyjściem jest prowadzenie kancelarii na zasadach spółki cywilnej lub partnerskiej. Wtedy kilku notariuszy może mieć jednego pracownika.
Naruszenie obowiązku zatrudniania może skutkować pociągnięciem rejenta do odpowiedzialności dyscyplinarnej. Karą może być pozbawienie prawa prowadzenia kancelarii, co jest podstawą do odwołania notariusza z zawodu. Do tej pory taki przypadek się nie zdarzył. Także obecnie, według KRN, takie postępowania nie są prowadzone.
Źródło: Rzeczpospolita
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
NAJNOWSZE Z RP.PL
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA: automatycznie wyświetlimy artykuł za 15 sekund.
REKLAMA
REKLAMA