fbTrack
REKLAMA
REKLAMA

W rachunkach uwzględniamy zwykle tylko premie

Dodatkowe pieniądze, jakie dobrowolnie uiszczamy podwładnym, nie utrudniają życia służbom finansowym. By prawidłowo sporządzić wtedy listę płac, niezbędna jest znajomość kilku aktów prawnych
Premie są względnie stałym składnikiem wynagrodzenia, a nagrody – sporadycznym i okazjonalnym. Pierwsze przysługują niejako automatycznie, z mocy przepisów, jeśli zainteresowany sprosta konkretnym wymaganiom, a drugie tylko wtedy, gdy szef tak postanowi. Rozróżnienie obydwu należności ma duże znaczenie w praktyce, bo decyduje o tym, czy dany składnik uwzględnia się przy obliczaniu danego rodzaju wynagrodzenia, czy nie. Prześledźmy to na konkretnych przykładach.Do podstawy wymiaru wynagrodzenia urlopowego wliczamy wynagrodzenia oraz inne świadczenia ze stosunku pracy, z wyłączeniem m.in. jednorazowych lub nieperiodycznych wypłat za spełnienie określonego zadania bądź za określone osiągnięcie. Wynika tak z § 6 pkt 1 rozporządzenia ministra pracy i polityki socjalnej z 8 stycznia 1997 r. w sprawie szczegółowych zasad udzielania urlopu wypoczynkowego, ustalania i wypłacania wynagrodzenia za czas urlopu oraz ekwiwalentu pieniężnego za urlop (DzU nr 2, poz. ...
Źródło: Rzeczpospolita
REKLAMA
REKLAMA

WIDEO KOMENTARZ

REKLAMA