fbTrack
REKLAMA
REKLAMA

Dane osobowe

Adwokaci dyskutowali o retencji danych osobowych

www.sxc.hu
Każda osoba, której informacje o bilingach i połączeniach były wykorzystane przez służby specjalne i policję powinna móc wnieść zażalenie lub inną skargę do niezależnego sądu.
W środę, 13 maja br. senacka Komisja Praw Człowieka, Praworządności i Petycji przy współpracy z Generalnym Inspektorem Ochrony Danych Osobowych zorganizowała seminarium na temat wpływu orzeczenia Trybunału Sprawiedliwości z 8 kwietnia br. w sprawie Digital Rights Ireland na zasady korzystania przez policję i inne organy władzy publicznej z danych telekomunikacyjnych dla celów zapobiegania i zwalczania przestępczości.
Uczestnicy spotkania zgodnie stwierdzili, że orzeczenie Trybunału ma bardzo daleko idące znaczenie dla porządku prawnego. Zwraca ono uwagę na konieczność reformy ustawodawstwa dotyczącego dostępu do retencjonowanych danych telekomunikacyjnych dla służb specjalnych i policyjnych.
Reprezentujący Naczelną Radę Adwokacką adw. Mikołaj Pietrzak stwierdził, że orzeczenie Trybunału przyjął z gorzką satysfakcją, bowiem potwierdza to, na co adwokatura zwracała uwagę już w 2011 roku, w raporcie na temat retencji danych osobowych.
- Orzeczenie potwierdza konieczność stosowania mechanizmów gwarancyjnych dla każdej jednostki, której dane telekomunikacyjne są udostępniane służbom specjalnym i policji. Naturalnym powinien być dostęp do sądu, który winien badać zasadność, legalność i celowość sięgania przez władzę do tak daleko idącej ingerencji w autonomię informacyjną i prawo do poszanowania życia prywatnego obywateli, jaką jest korzystanie z retencjonowania danych telekomunikacyjnych - stwierdził mec. Pietrzak.
– Każda jednostka, której informacje o bilingach i połączeniach BTS były wykorzystane przez służby specjalne i policję powinna móc samodzielnie lub przez pełnomocnika wnieść zażalenie lub inną skargę do niezależnego sądu. Taka kontrola mogłaby następować choćby ex post. – dodał.
Spotkanie poprowadził prof. Michał Seweryński, przewodniczący senackiej Komisji Praw Człowieka, Praworządności i Petycji, a udział w nim wzięli m.in. dr Wojciech Wiewiórowski, Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych, prof. Andrzej Adamski z UMK w Toruniu, Barbara Grabowska z Helsińskiej Fundacji Praw Człowieka, Katarzyna Szymielewicz, prezes Fundacji Panoptykon oraz adw. Mikołaj Pietrzak, przewodniczący Komisji Praw Człowieka przy NRA.
Źródło: www.adwokatura.pl
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
NAJNOWSZE Z RP.PL
REKLAMA
REKLAMA