fbTrack
REKLAMA
REKLAMA

Praca w samorządzie

Czas pochwalić się majątkiem

W gminie oświadczenie majątkowe składają: radny, wójt, jego zastępca, sekretarz, skarbnik, kierownik jednostki organizacyjnej gminy, osoba zarządzająca i członek organu zarządzającego gminną osobą prawną oraz osoba wydająca decyzje administracyjne w imieniu wójta
Fotorzepa, Dariusz Majgier DM Dariusz Majgier
Wójt czy radny nie wpisuje do oświadczenia tego, co zgromadził na emeryturę w ZUS czy OFE.
Do końca kwietnia samorządowcy składają coroczne oświadczenia majątkowe dotyczące ich majątku odrębnego oraz objętego wspólnością majątkową małżeńską według stanu na 31 grudnia 2013 r.

Problem z OFE

Pojęcie „małżeńska wspólność majątkowa" jest zdefiniowane w przepisach kodeksu rodzinnego i opiekuńczego. Ten wśród składników majątku wspólnego małżonków wymienia środki zgromadzone w otwartych funduszach emerytalnych oraz składki zewidencjonowane na subkoncie Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. Czy rzeczywiście także z tych elementów majątku samorządowcy muszą się wyspowiadać?
– Podstawą prawną składania oświadczeń majątkowych przez samorządowców są przepisy ustaw: o samorządzie gminnym, o samorządzie powiatowym oraz o samorządzie województwa – mówi Grzegorz Kubalski, ekspert Związku Powiatów Polskich. – Wszystkie zawierają zamknięty katalog informacji, które w oświadczeniu majątkowym powinny się znaleźć. Środki zgromadzone w OFE  czy na subkontach ZUS nie zostały w nim uwzględnione. Wniosek może być tylko jeden: informacji takich w oświadczeniu się nie zamieszcza – wyjaśnia Kubalski.
Również w ocenie Stefana Płażka z Uniwersytetu Jagiellońskiego wójt nie musi się chwalić tym, co zgromadził w ZUS  czy OFE.
– Co do zasady wszelkie informacje dotyczące osób fizycznych są poufne – mówi  Płażek. – To wynika zarówno z konstytucji, jak i z  ustaw – dodaje.
Każde ujawnienie tych informacji musi mieć zatem uzasadnienie w ustawowym przepisie szczególnym.
– Przepisu uzasadniającego ujawnienie tego, co samorządowcy zgromadzili w ZUS  czy OFE, nie ma, dlatego jestem przeciwko żądaniu podawania w oświadczeniach majątkowych  tych informacji – mówi Stefan Płażek. – Ponadto w oświadczeniach podawana jest przecież informacja o osiągniętych w ciągu roku dochodach brutto, a środki zgromadzone w OFE czy składki na ZUS są pochodnymi zarobków. Tym bardziej nie widzę potrzeby dodatkowego ich ujawniania – przekonuje Płażek.
Także według organów skarbowych informacji o środkach zgromadzonych w OFE czy ZUS nie trzeba podawać.
– Wzór formularza oświadczenia majątkowego nie przewiduje podawania danych o środkach zgromadzonych w OFE lub ZUS – mówi  Mirosław Kucharczyk, rzecznik prasowy Izby Skarbowej w  Warszawie.

Katalog zobowiązanych

W gminie oświadczenie majątkowe składają: radny, wójt, jego zastępca, sekretarz, skarbnik, kierownik jednostki organizacyjnej gminy, osoba zarządzająca i członek organu zarządzającego gminną osobą prawną oraz osoba wydająca decyzje administracyjne w imieniu wójta (art. 24h ust. 1 ustawy o samorządzie gminnym).  Podobne katalogi zobowiązanych zawierają ustawy: o samorządzie powiatowym (art. 25c ust. 1) oraz o samorządzie województwa (art. 27c ust. 1).
masz pytanie, wyślij e-mail do autora, m.cyrankiewicz@rp.pl

Dom, samochód i kolekcja znaczków

Oświadczenie majątkowe zawiera informacje o:
- ?zasobach pieniężnych, nieruchomościach, udziałach i akcjach ?w spółkach handlowych oraz o nabyciu od Skarbu Państwa, innej państwowej osoby prawnej, jednostek samorządu terytorialnego, ich związków lub od komunalnej osoby prawnej mienia, które podlegało zbyciu w drodze przetargu, a także dane o prowadzeniu działalności gospodarczej oraz dotyczące zajmowania stanowisk w spółkach handlowych;
- ?dochodach osiąganych z tytułu zatrudnienia lub innej działalności zarobkowej lub zajęć, z podaniem kwot uzyskiwanych z każdego tytułu;
- mieniu ruchomym o wartości powyżej 10 tys. zł;
- ?zobowiązaniach pieniężnych o wartości powyżej 10 tys. zł, w tym zaciągniętych kredytach i pożyczkach oraz warunkach, na jakich zostały udzielone.
Źródło: Rzeczpospolita
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
NAJNOWSZE Z RP.PL
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA: automatycznie wyświetlimy artykuł za 15 sekund.
REKLAMA
REKLAMA