fbTrack
REKLAMA
REKLAMA

Obowiązek informowania rad wymuszony w sądzie

Rada pracowników może na drodze sądowej skutecznie zmusić pracodawcę do udostępnienia danych, których nie chciał ujawnić
Sąd Rejonowy Warszawa Praga- Północ wydał pierwszy w kraju wyrok nakazujący zarządowi FSO udostępnienie danych, o które bezskutecznie zwracała się rada pracowników.– Domagaliśmy się informacji o pełnych kosztach zatrudniania pracowników tymczasowych. Niepokoiła nas skala tej formy pozyskiwania pracowników. Firma odmawiała. Oddaliśmy więc sprawę do sądu i wygraliśmy. Niestety sądy nie ułatwiają prowadzenia tego typu spraw, trwają one wiele miesięcy – mówi Marek Dyżakowski, przewodniczący rady pracowników FSO.– Dzisiejsze brzmienie przepisu zobowiązujące przedsiębiorcę do informowania załogi stanowi praktycznie kopię unijnej dyrektywy. W czasie prac nad ustawą zakres tych informacji był przedmiotem wielu dyskusji, wreszcie ustawodawca skorzystał z ogólnych zapisów unijnego prawa. Dlatego dziś o tym, jakie dane przedsiębiorca ma przekazywać załodze zorganizowanej w radę, będzie decydować orzecznictwo – mówi Jacek Męcina, ekspert PKPP Lew...
Źródło: Rzeczpospolita
REKLAMA
REKLAMA

WIDEO KOMENTARZ

REKLAMA