fbTrack
REKLAMA
REKLAMA

Szef dysponuje środkami funduszu, jednak wydatki może kontrolować komisja

To pracodawca w zasadzie rozporządza pieniędzmi zgromadzonymi w zakładowym funduszu rehabilitacji. By dokonać wydatków, musi jednak powołać niekiedy komisję
Zakładowy fundusz rehabilitacji osób niepełnosprawnych (zfron) muszą tworzyć zakłady pracy chronionej. Służy on finansowaniu rehabilitacji zawodowej, społecznej i leczniczej, w tym indywidualnych programów rehabilitacji niepełnosprawnych, oraz ubezpieczeniu takich osób zgodnie z regulaminem wykorzystania tych środków. Dysponentem zfron jest pracodawca. Wynika tak z art. 33 ust. 9 ustawy z 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (tekst jedn. DzU z 2008 r. nr 14, poz. 92). Zpch przeznaczają zfron co najmniej w:- 10 proc. na pomoc indywidualną dla niepełnosprawnych pracowników i byłych niepracujących niepełnosprawnych pracowników tego zakładu,- 15 proc. – indywidualne programy rehabilitacji,Resztę (zwykle 75 proc.) wydatkują w ramach tzw. puli ogólnej czy inaczej dużego funduszu.Mogą ponadto gromadzić do 10 proc. środków funduszu na realizację wspólnych zadań zgodnych z ustawą, co w efekcie pomniejs...
Źródło: Rzeczpospolita
REKLAMA
REKLAMA

WIDEO KOMENTARZ

REKLAMA