fbTrack
REKLAMA
REKLAMA

Urzędy się nie przejmują, że sąd uchyli ich decyzje

Niektóre urzędy naliczają podatek, nawet jeśli jest pewne, że przegrają spór przed sądem. Tak musi być, gdy powołują się na przepis zakwestionowany przez Trybunał.
Wydając decyzje i naliczając podatek na podstawie regulacji niezgodnej z konstytucją, organy podatkowe działają na szkodę firm, ale nie tylko.Przede wszystkim straci na tym budżet państwa. To dlatego, że każdy podatnik, który zaskarży taką decyzję do sądu, może być niemal pewny wygranej. Skarb Państwa będzie więc musiał zwrócić niesłusznie wpłaconą kwotę wraz z odsetkami.Ostatnio problem ten dotyczy potwierdzania przez kontrahenta odbioru faktury korygującej. W wyroku z 11 grudnia 2007 r. Trybunał Konstytucyjny uznał, że przepis, który uzależnia prawo do obniżenia kwoty VAT należnego od posiadania tego dokumentu, jest w tym zakresie niezgodny z ustawą o VAT oraz konstytucją (sygn. 156/11/A/2007). Chodzi o § 16 ust. 4 zdanie drugie rozporządzenia ministra finansów z 25 maja 2005 r. w sprawie zwrotu podatku niektórym podatnikom, zaliczkowego zwrotu podatku, wystawiania faktur, sposobu ich przechowywania oraz listy towarów i usług, do których nie maj...
Źródło: Rzeczpospolita
REKLAMA
REKLAMA

WIDEO KOMENTARZ

REKLAMA