fbTrack
REKLAMA
REKLAMA

Deklaracje i raporty do ZUS po nowemu

Rzeczpospolita, Tomasz Wawer
Można już rozliczać się z ZUS, używając zaktualizowanego oprogramowania. Kolejna wersja „Płatnika" to przede wszystkim dostosowanie druków i kodów do ostatnich zmian przepisów.
Tylko do końca grudnia można używać w rozliczeniach z ZUS dotychczasowych formularzy, a tym samym również obecnej wersji programu Płatnik. Za trzy tygodnie przekazywane dokumenty muszą uwzględniać zmiany wprowadzone rozporządzeniem ministra pracy i polityki społecznej z 9 września 2013 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie określenia wzorów zgłoszeń do ubezpieczeń społecznych i ubezpieczenia zdrowotnego, imiennych raportów miesięcznych i imiennych raportów miesięcznych korygujących, zgłoszeń płatnika, deklaracji rozliczeniowych i deklaracji rozliczeniowych korygujących, zgłoszeń danych o pracy w szczególnych warunkach lub o szczególnym charakterze oraz innych dokumentów (DzU z 2013 r., poz. 1101). Rozporządzenie to obowiązuje od 1 listopada br., ale do końca roku płatnicy mają prawo stosować do rozliczeń dotychczasowe druki i oprogramowanie.Pierwszy etap ZUS właśnie opublikował na swoich stronach internetowych kolejną wersję (9.01.001) programu Płatni...
Źródło: Rzeczpospolita
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
NAJNOWSZE Z RP.PL
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA: automatycznie wyświetlimy artykuł za 15 sekund.
REKLAMA
REKLAMA