fbTrack
REKLAMA
REKLAMA

Podatki

Ulga na Internet

Fotorzepa, ms Michał Sadowski
Wczorajszy dyżur poświęcony był zasadom korzystania z ulgi na Internet. Na pytania czytelników odpowiadał nasz ekspert Stanisław Walenta, radca prawny, doradca podatkowy w kancelarii Krawczyk i Wspólnicy
Czy muszę być właścicielem mieszkania, żeby móc sobie odliczyć wydatki?
Nie Przepis art. 26 ust. 1 pkt 6a ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych nie uzależnia prawa do tej ulgi od posiadania prawa własności do lokalu mieszkalnego czy domu, w którym korzystamy z dostępu do Internetu. Nie znaczy to jednak, że nie musimy w ogóle mieć tytułu prawnego do lokalu czy budynku, ponieważ organy podatkowe lubią sprawdzać, na jakiej podstawie odliczamy poniesione wydatki. Takim tytułem może być każda forma umowy cywilnoprawnej, która łączy właściciela nieruchomości z podatnikiem korzystającym z ulgi i upoważnia podatnika do korzystania z nieruchomości, czyli np. umowa najmu czy użyczenia. Pamiętać też należy, że odpisać od dochodu możemy tylko te wydatki, które mamy udokumentowane w postaci faktury VAT. Koniecznie musi ona być wystawiona na nazwisko i imię podatnika, z podaniem adresu zamieszkania, czyli miejsca, w którym świadczona jest przez operatora usługa dostępu do Internetu. Dowiedziałam się z infolinii TP SA, że nie można skorzystać z ulgi na Internet, jeżeli korzysta się z usługi multipakiet. A może jednak mam prawo do ulgi?
Nie Aby podatnik mógł w zeznaniu rocznym odliczyć wydatki na Internet, operator musi na fakturze wydzielić kwoty należne z takiego tytułu spośród pozostałych usług, np. rozmów telefonicznych. A ponieważ nie wszyscy to robią, toteż nie każdy multipakiet będzie uprawniał do ulgi. Faktury za Internet są wystawiane na oboje małżonków, ale płaci je żona. Suma zapłaconych faktur wynosi 800 zł. Małżonkowie składają oddzielne zeznania podatkowe. W zeznaniu żony została wykazana kwota 760 zł, w zeznaniu męża – 40 zł. Czy jest to prawidłowe? Tak Przy tym obydwoje małżonkowie muszą ponieść wydatek. Zgodnie ze stanowiskiem Ministerstwa Finansów, aby dwoje małżonków mogło korzystać z odliczenia z tytułu ulgi na Internet, faktura wystawiana przez operatora powinna zawierać dane obydwojga i obydwoje powinni ponosić wydatki z tytułu użytkowania sieci Internet np. poprzez przelew wychodzący ze wspólnego konta. Należy przy tym zauważyć, że w sytuacji, w której małżonkowie pozostają we wspólności majątkowej, wchodzą do niej w całości pobrane wynagrodzenia za pracę i dochody z innej działalności zarobkowej każdego z nich. Oznacza to, że zapłata za korzystanie z sieci Internet z powyższych środków powinna być rozumiana jako poniesienie wydatku przez obydwoje z małżonków. Czy mogę odliczyć wydatki na Internet, z którego korzystam za pośrednictwem telefonu komórkowego, skoro operator na fakturze podaje je osobno? Niektóre z organów podatkowych twierdzą, że tak, jeżeli tylko korzystanie z dostępu do sieci Internet odbywa się w miejscu zamieszkania podatnika (lokalu lub budynku). Taka interpretacja wynika z literalnego brzmienia przepisu. Należy przy tym pamiętać, że w praktyce tego rodzaju wydatki są wydatkami na korzystanie z usług tzw. mobilnego dostępu do sieci Internet, a wydaje się jednak, że treść przepisu odnosi się do usług tzw. stacjonarnego dostępu do sieci Internet. Wskazuje na to użycie w przepisie słów: „wydatki (…) na użytkowanie sieci Internet w lokalu (budynku)”. Praktyką organów skarbowych jest wymóg, aby na fakturze VAT dokumentującej wydatki podatnika znajdował się adres potwierdzający miejsce świadczenia usługi przez dostawcę Internetu. Takiej informacji natomiast nie znajdziemy zazwyczaj na fakturze wystawianej przez operatora świadczącego usługi mobilnego dostępu do sieci Internet np. za pośrednictwem telefonu komórkowego.
Źródło: Rzeczpospolita
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
NAJNOWSZE Z RP.PL
REKLAMA
REKLAMA