fbTrack
REKLAMA
REKLAMA

Podatki

Czy można odliczyć wydatki na chorą matkę

Kupuję leki dla chorej mamy (za ponad 600 zł miesięcznie) oraz płacę za opiekę. Czy mogę odliczyć te wydatki?
[b]Tak[/b], ale po spełnieniu kilku warunków. Po pierwsze, musi pani utrzymywać mamę, a jej dochody nie mogą przekraczać rocznie 9120 zł.
Po drugie, aby skorzystać z ulgi na leki, mama musi mieć orzeczenie o zakwalifikowaniu do jednego z trzech stopni niepełnosprawności lub decyzję przyznającą rentę z tytułu całkowitej lub częściowej niezdolności do pracy (rentę szkoleniową albo rentę socjalną). Po trzecie, konieczność stosowania leków musi być potwierdzona przez lekarza specjalistę i można odliczyć tylko nadwyżkę ponad 100 zł miesięcznie. Po czwarte, ulga na usługi opiekuńcze przysługuje tylko wtedy, gdy są świadczone dla osób niepełnosprawnych zaliczonych do I grupy inwalidztwa. Są to osoby, którym orzeczono całkowitą niezdolność do pracy oraz niezdolność do samodzielnej egzystencji albo znaczny stopień niepełnosprawności. Po piąte, wydatki muszą być udokumentowane np. rachunkami.
Źródło: Rzeczpospolita
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
NAJNOWSZE Z RP.PL
REKLAMA
REKLAMA