fbTrack
REKLAMA
REKLAMA

Trzydzieści dni na oświadczenie o majątku

Senatorowie proponują miesięczny termin składania przez samorządowców oświadczeń o prowadzeniu działalności gospodarczej przez ich małżonków
Chcą też, aby radni mogli odwołać się do sądu od zarządzeń zastępczych wojewody stwierdzających wygaśnięcie ich mandatu.Senat uchwalił 6 marca dwa projekty ustaw, które poprawiają przepisy po wyrokach Trybunału Konstytucyjnego.TK w orzeczeniu z 19 marca 2007 r. stwierdził niezgodność z konstytucją przepisów, które m.in. stanowiły, że złożenie oświadczeń majątkowych po terminie skutkuje wygaśnięciem mandatu wójta i radnego. Orzekł też, że zróżnicowane określenie terminów złożenia oświadczenia majątkowego (30 dni od dnia ślubowania) oraz oświadczenia o działalności gospodarczej małżonka (30 dni od dnia wyboru) jest niechlujnością legislacyjną.Zaproponowana przez Senat regulacja ma wyeliminować lukę prawną po uchyleniu przez TK przepisów o terminie składania oświadczeń o działalności gospodarczej małżonka. Projekt ujednolica terminu składania deklaracji majątkowych i tych o działalności gospodarczej małżonka – trzeba będzie ...
Źródło: Rzeczpospolita
REKLAMA
REKLAMA

WIDEO KOMENTARZ

REKLAMA