fbTrack
REKLAMA
REKLAMA

Jak zarządzać wydatkami

Zadośćuczynienie dla posiadaczy obligacji

Kwestia wykupu przedwojennych papierów wartościowych powinna zostać uregulowana w sposób kompleksowy.
W opinii rzecznika praw obywatelskich konieczne jest wydanie aktu prawnego w tej sprawie. W ostatnich 17 latach spora grupa obywateli bezskutecznie dochodziła swoich praw z tytułu wykupu przedwojennych papierów wartościowych. Gdy zostaną podjęte prace nad ustawą reprywatyzacyjną, nie powinno się wyłączać spod jej działania tej kategorii poszkodowanych.
Odpowiednich uregulowań w prawie cywilnym wymagają zwłaszcza zasady waloryzacji zobowiązań pieniężnych powstałych przed 30 października 1950 r. Obecnie kodeks cywilny ogranicza dostęp do waloryzacji sądowej, zagwarantowanej w art. 3581 § 3 k.c., do zobowiązań pieniężnych powstałych po 30 października 1950 r. Zamyka to możliwość odwołania się do tego mechanizmu, a sądowi – jego zastosowania.
Chodzi w szczególności o obligacje z tytułu różnych pożyczek (stabilizacyjnej, dolarowej, narodowej, inwestycyjnej, konsolidacyjnej, państwowej). Rozpatrując w 2007 r. połączone skargi konstytucyjne dotyczące wykupu przez Skarb Państwa obligacji wydanych przed 1939 r., Trybunał Konstytucyjny orzekł, że ograniczenie waloryzacji sądowej w odniesieniu do zobowiązań pieniężnych powstałych przed 30 października 1950 r. z tytułu obligacji Skarbu Państwa jest niezgodne z naszą ustawą zasadniczą. Trybunał odroczył wówczas utratę mocy tego przepisu o rok. Równocześnie wskazał, że ustawowe uregulowanie tej kwestii i wysokości zadośćuczynienia należy do ustawodawcy. Rzecznik oczekuje więc teraz, że minister sprawiedliwości zajmie stanowisko w tej sprawie.
Źródło: Rzeczpospolita
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
NAJNOWSZE Z RP.PL
REKLAMA
REKLAMA