fbTrack
REKLAMA
REKLAMA

Rpkom

Potrzebny menadżer projektu do budowy sieci Sirman w Sieradzu

Sieradzki urząd miasta ogłosił przetarg na pełnienie funkcji menadżera projektu w ramach projektu Sirman- budowa miejskiej sieci światłowodowej w Sieradzu. Jest on współfinansowany jest przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2007-2013.
Do zadań menadżera projektu będzie należeć kompleksowe zarządzanie projektem, polegające na sprawowaniu nadzoru inwestorskiego, koordynacji i nadzorze dostaw oraz instalacji i konfiguracji sprzętu i urządzeń aktywnych, nadzorowaniu prawidłowej realizacji umowy z wykonawcą inwestycji, przygotowywaniu postępowań o udzielanie zamówień publicznych, związanych z realizacją projektu, obsłudze umowy z instytucją zarządzającą od strony formalnej i merytorycznej, prowadzenie wymaganych działań informacyjnych. Projekt polega na zbudowaniu ponad 23 km sieci teleinformatycznej, opartej na łączach światłowodowych, zapewniającej podłączenie 33 jednostek publicznych do sieci szerokopasmowego Internetu na obszarze miasta Sieradza. Dodatkowo, powstała sieć pozwoli na uruchomienie 8 hotspotów i 6 publicznych punktów dostępu do Internetu (PIAP), zapewniającym wszystkim mieszkańcom i podmiotom gospodarczym miasta dostęp do Internetu i usług publicznych.  Infrastruktura światłowodowa będzie współdziałać z Łódzką Regionalną Siecią Teleinformatyczną (sieć regionalna). Projekt zostanie zrealizowany metodą zaprojektuj i wykonaj. Jego wartosć to 6,1 mln zł z czego dodinanswoanei unijne to blisko 5,2 mln zł.
Zainteresowani mogą składać ofety do 10 lipca 2013 roku.
Źródło: rpkom.pl
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
NAJNOWSZE Z RP.PL
REKLAMA
REKLAMA