Można uzyskać dopłatę do wydatków kwalifikowanych

Przygotowując projekt i przekładając go później na wniosek, trzeba oddzielić różne kategorie kosztów. Dofinansowanie przysługuje bowiem tylko na niektóre.
Unia Europejska w ramach funduszy strukturalnych dofinansowuje różnego rodzaju projekty. Robi to jednak tylko w granicach tzw. wydatków kwalifikowanych. Na koszty całego projektu składają się zatem objęte dofinansowaniem i te, które beneficjent (wnioskodawca) musi ponieść samodzielnie. W ramach szkoleń wydatki kwalifikowane to te, które bezpośrednio przyczyniają się do realizacji projektu. Jeżeli zostaną uzasadnione i wykazane jako niezbędne do osiągnięcia głównego celu szkolenia, można je zawrzeć w budżecie projektu.Dla przykładu do kwalifikowanych zaliczamy wydatki na:- wynagrodzenia oraz inne świadczenia związane z pracą, przeznaczone dla osób prowadzących szkolenie lub świadczących usługi doradztwa związanego z nauką,- podróże służbowe osób prowadzących szkolenie oraz ich uczestników,- materiały szkoleniowe oraz ich dostawę,- najem, dzierżawę lub leasing pomieszczeń oraz sprzętu, związane bezpośrednio z realizacją szkolenia,- inne bieżące koszt...
Źródło: Rzeczpospolita

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL