fbTrack
REKLAMA
REKLAMA

Kwestionariusz osobowy kandydata do pracy to nie wywiad socjalny

ROL
Jak wypytać kandydata do pracy o jak najwięcej szczegółów i nie narazić się na kłopoty? Na pewno nie można żądać zdjęcia i pytać o wyznanie religijne czy orientację seksualną
W procesie naboru potencjalny pracodawca ma prawo żądać od kandydata m.in. wypełnienia kwestionariusza osobowego. Zakres podawanych w nim informacji zawiera art. 221 § 1 k.p.Ten przepis pozwala domagać się od kandydata jedynie następujących danych osobowych:- jego imienia (imion) i nazwiska,- imion rodziców,- daty urodzenia,- miejsca zamieszkania (adresu do korespondencji),- wykształcenia i przebiegu dotychczasowego zatrudnienia.Informacje tabu Tylko te dane musi podać kandydat. Gdy odmówi, uzasadnione jest odstąpienie od dalszych negocjacji w sprawie zatrudnienia.O sprawy spoza tego katalogu nie można pytać, chyba że obowiązek ich ujawnienia wynika z przepisów szczególnych, np. gdy ustawa pozwala zatrudnić na dane stanowisko osobę, która udokumentuje np. niekaralność.Groźna ciekawość Jeżeli rekrutujący mimo zakazu zażąda od kandydata, żeby udzielił informacji wykraczających poza zbiór z art. 221 § 1 k.p., a następnie odmówi zawarcia z nim umowy o pra...
Źródło: Rzeczpospolita
REKLAMA
REKLAMA

WIDEO KOMENTARZ

REKLAMA
NAJNOWSZE Z RP.PL
REKLAMA
REKLAMA