Przewodniczący zespołu do przygotowania pytań testowych na egzamin wstępny dla kandydatów na aplikację notarialną podał do publicznej wiadomości wykaz tytułów aktów prawnych,  z których wybrane stanowić będą podstawę opracowania pytań testowych na egzamin wstępny na aplikację notarialną w 2011 r.:

 

Zobacz testy z lat ubiegłych

Więcej w serwisie:

rp.pl » Prawnicy, doradcy i biegli » Aplikacje / egzaminy zawodowe