Za tydzień, 2 grudnia, kandydatów na aplikację ogólną czeka rozwiązywanie kazusów. Przystąpi do nich 308 kandydatów (do testu podeszło 1436 osób). To ci, którzy pomyślnie przeszli test, tj. zdobyli co najmniej 120 punktów i zakwalifikowali się do grona najlepszych. Wśród tych, którzy przeszli do II etapu, jest 187 kobiet i 121 mężczyzn. Najwięcej osób zameldowanych jest w woj. śląskim – 46, łódzkim – 38, małopolskim – 34 i lubelskim – 24.

Wśród kandydatów najwięcej jest osób, które ukończyły Uniwersytet Jagielloński – 69. Następne w kolejności uniwersytety to: Łódzki i Warszawski po 31 osób; Śląski w Katowicach – 28; Wrocławski – 21; Mikołaja Kopernika w Toruniu – 19; Adama Mickiewicza w Poznaniu – 18. Na liście zakwalifikowanych do II etapu najwięcej jest prawników z rocznika 1991 (139 osób). Średni wynik z testu to 101 pkt (w 2014 r. było to 106 pkt, a w 2013 r. – 106,7).

Drugi etap konkursu polega na sporządzeniu pracy pisemnej sprawdzającej umiejętności stosowania argumentacji prawniczej, zasad wykładni oraz kwalifikowania stanów faktycznych. Kandydaci otrzymają do rozwiązania trzy kazusy z prawa prywatnego, publicznego i karnego.

150 najlepszych aplikantów VII rocznika aplikacji ogólnej rozpocznie szkolenie 1 lutego 2016 r. Aplikacja potrwa 12 miesięcy. Jej ukończenie uprawnia do wykonywania zawodu referendarza sądowego, asystenta sędziego (bez konieczności odbywania stażu asystenckiego) i asystenta prokuratury. Spośród absolwentów aplikacji ogólnej rekrutować się będą aplikanci aplikacji sędziowskiej i aplikacji prokuratorskiej.

Tegoroczny nabór na aplikację ogólną był ostatni. Następny zostanie przeprowadzony bezpośrednio na aplikacje sędziowską i prokuratorską.