Wystąpienie Rzecznika Praw Obywatelskich to efekt skargi, dotyczącej przepisów ustawy Prawo o adwokaturze i ustawy o radcach prawnych, które przewidują możliwość odraczania aplikacji matce nowo narodzonego dziecka.

Skarżący wskazuje, że przepisy te umożliwiają aplikantce odroczenie aplikacji, jeśli w ciągu ostatniego roku urodziła dziecko. Ma to zapewnić matce spokojny czas w celu sprawowania opieki nad nowo narodzonym dzieckiem. Zdaniem skarżącego brzmienie tych przepisów dyskryminuje jednak ojców, którzy również mogą opiekować się takim dzieckiem.

W wystąpieniu do Ministra Sprawiedliwości RPO przypomina, że stosownie do art. 18 Konstytucji RP macierzyństwo i rodzicielstwo znajdują się pod ochroną i opieką Rzeczypospolitej Polskiej.

Zdaniem RPO, ustawodawca niesłusznie pominął w przepisach Prawa o adwokaturze oraz ustawy o radcach prawnych prawa ojca. - Mężczyzna powinien mieć również możliwość wydłużenia terminu przystąpienia do egzaminu z uwagi na urodzenie dziecka lub planowany poród matki jego dziecka, gdyż ma równe obowiązki rodzicielskie wobec niego - wskazuje Rzecznik. - W tym szczególnym czasie powinien również wspierać swoją partnerkę - dodaje.

Czytaj więcej

Koniec z niepłaceniem aplikantom za pracę, problem chce rozwiązać resort Ziobry