Do resortu sprawiedliwości trafiają pierwsze odwołania od tegorocznych prawniczych egzaminów zawodowych.

Ministerstwo szacuje, że osób, które spróbują podważyć ocenę niedostateczną, będzie na tyle dużo, by zaistniała potrzeba powołania dodatkowych komisji weryfikujących prace tych pierwszych.

Czytaj też:

Egzamin adwokacki 2021: zadania wraz z opisami istotnych zagadnień

Więcej rąk do pracy

– Dotychczas do Ministerstwa Sprawiedliwości wpłynęły cztery odwołania od wyników egzaminu adwokackiego. Od wyników egzaminu radcowskiego nie wpłynęło żadne – informuje biuro prasowe MS.

Od uchwały o negatywnym wyniku egzaminów zdającemu przysługuje odwołanie do Komisji Egzaminacyjnej II stopnia przy Ministrze Sprawiedliwości. Ważne jest dochowanie terminu – 14 dni od dnia otrzymania uchwały.

– Z uwagi na liczbę zdających, którzy uzyskali wynik negatywny, i prognozowaną liczbę potencjalnych odwołań, jak też konieczność prawidłowego i terminowego ich rozpoznania planowane jest powołanie dodatkowych komisji egzaminacyjnych II stopnia – jednej do rozpoznania odwołań od wyników egzaminu adwokackiego oraz jednej do rozpoznania odwołań od wyników egzaminu radcowskiego – podkreśla Ministerstwo Sprawiedliwości.

W tym roku lepsze wyniki otrzymali przystępujący do egzaminu na radcę. Zdało go trochę ponad 88 proc. przystępujących. Przez egzamin adwokacki przebrnęło natomiast 81 proc. ogółu. Najtrudniejsze okazało się dla nich zadanie z prawa cywilnego (206 ocen niedostatecznych), z prawa gospodarczego (103 oceny niedostateczne) oraz z prawa karnego (101 ocen niedostatecznych). Sposób podejścia sprawdzających egzaminy właśnie do prac z prawa karnego budzi największe zainteresowanie. Czemu?

– Z dużą dozą prawdopodobieństwa doszło do pomyłki po stronie zespołu przygotowującego zadanie z prawa karnego na tegoroczny egzamin adwokacki – wskazuje dr Robert Sosik, karnista.

Zdający karne mieli za zadanie napisać apelację.

– Błąd, który dziś budzi największe wątpliwości, dotyczy czynu przypisanego oskarżonemu w punkcie 3 wyroku, czyli znieważenia określonego w art. 216 § 1 k.k. Czyn ten jest co do zasady ścigany z oskarżenia prywatnego, jednak w zadaniu egzaminacyjnym został objęty ściganiem z urzędu przez właściwego prokuratora. Nie zmienia to jednak faktu, że czyny prywatnoskargowe ulegają przedawnieniu z upływem roku od czasu, gdy pokrzywdzony dowiedział się o osobie sprawcy, zaś bezwzględnie z upływem trzech lat od czasu popełnienia czynu – opisuje nam rozmówca.

Szkopuł w tym, że zadanie osadzone było w czasie pandemii, a ustawodawca wprowadził w tym okresie specjalne regulacje, zgodnie z którymi w okresie obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego nie biegły terminy przedawnienia karalności czynów.

– Oznacza to, że w realiach zadania nie nastąpiło przedawnienie karalności czynu z art. 216 § 1 k.k., a zatem rozwiązanie wskazane w opisie istotnych zagadnień przez autorów zadania może budzić pewne wątpliwości, a już z pewnością nie może być uznane za jedyne prawidłowe – zauważa doktor Sosik.

– Z posiadanych przeze mnie informacji wynika, że przynajmniej w jednej z komisji brak zarzutu przedawnienia skutkował automatycznie oceną niedostateczną i w ten sposób negatywny wynik egzaminu uzyskało kilkanaście osób zdających w Łodzi – dodaje ekspert.

Również do redakcji „Rzeczpospolitej” zgłaszają się osoby, które w pracach – ze względu na istnienie covidowych regulacji – nie podniosły zarzutu przedawnienia.

– Niestety, w mojej komisji pozytywnie oceniane były prace, które ten zarzut zawierały, a te, które go nie miały, były dyskwalifikowane, z uwagi na „niedostrzeżenie uchybień o charakterze fundamentalnym” – pisze jedna z naszych czytelniczek, która już złożyła odwołanie.

To przez pandemię

Co istotne, zaraz po egzaminie adwokackim do osób mających sprawdzać prace z karnego trafiło pismo szefa zespołu do przygotowania zadań na egzamin. Wskazano w nim, że „na aprobatę zasługuje zarówno rozwiązanie zadania zgodnie z poglądem zaprezentowanym w pkt 3 opisu istotnych zagadnień, tj. podniesienie zarzutu przedawnienia karalności, jak i niepodniesienie takiego zarzutu”.