W czwartek do Sejmu wpłynął projekt nowelizujący Prawo o prokuraturze oraz niektóre inne ustawy autorstwa posłów Prawa i Sprawiedliwości. Zawiera on nowelizację ustawy o Krajowej Szkole Sądownictwa i Prokuratury.

Czytaj więcej: Aplikacja wyrówna szanse na egzaminie na sędziego

Nowelizacja wprowadza nowy rodzaj aplikacji – aplikację uzupełniającą. Jak czytamy w uzasadnieniu, ma ona ułatwić dojście do zawodu sędziego lub prokuratora osobom posiadającym doświadczenie zawodowe w wymiarze sprawiedliwości, to jest referendarzom sądowym oraz asystentom sędziów i prokuratorów.

W projekcie zakłada się organizację – na podobnych zasadach, jako obecnych aplikacji – aplikacji sędziowskiej i prokuratorskiej skierowanych do osób, które posiadają co najmniej dwuletnie doświadczenie w zawodzie referendarza sądowego lub asystenta. Nabór na aplikację sędziowską będzie odbywał się w drodze konkursu, zaś na aplikacje prokuratorską w drodze skierowania przez Prokuratora Krajowego. Aplikacja będzie trwała 18 miesięcy, a zatem o połowę krócej od dotychczasowych, zaś zajęcia będą realizowane w weekendy tak, by nie uniemożliwić aplikantom świadczenia pracy.

Czytaj także: Będzie nowa aplikacja dla asystentów i referendarzy

Projekt ustawy zakłada nadto ograniczenie wiekowe przyjęcia na aplikacje, które będą wynosić 35 lat dla kandydatów na aplikacje sędziowską i prokuratorską oraz 40 lat dla kandydatów na aplikacje sędziowską uzupełniającą i aplikację prokuratorską uzupełniającą.

Ponadto w ustawie przewiduje się zmianę modelu egzaminu referendarskiego, w szczególności poprzez rezygnację z części ustnej.

Projekt daje też aplikantom możliwość skorzystania z okresu wolnego od zajęć i praktyk wymiarze 30 dni rocznie w pierwszym i drugim roku aplikacji, w celach wypoczynkowych, oraz tożsamego okresu wolnego od zajęć i praktyk w trzecim roku aplikacji, w celu samodzielnego przygotowania się do egzaminu.