Ministerstwo Sprawiedliwości, które opracowało projekt założeń zmian ustawy o KSSiP, zamierza powierzyć szkole trzy główne zadania: prowadzenie aplikacji ogólnej, sędziowskiej i prokuratorskiej; szkolenie sędziów i prowadzenie analiz i badań. Planuje też wprowadzić 14-dniowy termin zgłoszeń na egzamin zawodowy: sędziego i prokuratora dla asystentów sędziego i prokuratorów oraz referendarzy.

Sprawniej przebiegać ma też nabór do krakowskiej szkoły. Wprowadzony ma być nabór elektroniczny.

Resort chce też zrezygnować ze stażu na stanowisko referendarza odbywanego w trakcie aplikacji sędziowskiej (dziś trwa 18 miesięcy).

KRS uznaje za niewłaściwe wskazanie Krakowa jako miasta będącego siedzibą KSSiP. Miejscem siedziby szkoły, zdaniem KRS,  powinna być Warszawa lub inne miejsce położone w centralnej Polsce. W Krakowie  mógłby pozostać Ośrodek Szkolenia Wstępnego (prowadzący aplikacje), głównie ze względu na istniejącą już tam znakomitą infrastrukturę.

Rada podkreśla też, że aplikacja ogólna jest zbędna i powinna być docelowo zlikwidowana (wchłonięta przez aplikację sędziowską). Rada stoi na stanowisku, że aplikacja ogólna nie realizuje celów, dla których została wprowadzona, a generuje jedynie ogromne koszty (co najmniej 4–5 mln zł w skali roku). Należy ją zatem jak najszybciej zlikwidować, poszerzając program aplikacji sędziowskiej, która powinna trwać trzy lata, a nie dwa i pół (to samo dotyczy aplikacji prokuratorskiej).

Etap legislacyjny: Rządowe Centrum Legislacji