Komunikat Prezesa Państwowej Agencji Atomistyki z dnia 4 lutego 2020 r. w sprawie sytuacji radiacyjnej kraju w IV kwartale 2019 r. (poz. 179)

Zarządzenie nr 11 Prezesa Rady Ministrów z dnia 5 lutego 2020 r. zmieniające zarządzenie w sprawie nadania statutu Naczelnej Dyrekcji Archiwów Państwowych

Komunikat Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 12 lutego 2020 r. w sprawie wskaźnika waloryzacji emerytur i rent w 2020 r. (poz. 177)