Rząd przyjął wczoraj projekt nowelizacji [link=http://www.rp.pl/aktyprawne/akty/akt.spr;jsessionid=555241FA5020D368E77F111BF57D9004?id=340414]ustawy o ogłaszaniu aktów normatywnych[/link], który przewiduje m.in., że Dziennik Ustaw, Monitor Polski, dzienniki urzędowe ministerstw i urzędów centralnych oraz wojewódzkie dzienniki urzędowe będą się ukazywały tylko w Internecie. Mają być dostępne za darmo.

Jedyne drukowane egzemplarze Dzienników i Monitorów będą przeznaczone dla prezydenta, Biblioteki Narodowej i Archiwum Akt Nowych.

Ważną nowością zaproponowaną w nowelizacji ma być obowiązek ogłaszania przynajmniej raz na rok jednolitych urzędowych tekstów aktów normatywnych.

Teraz projekt trafi do Sejmu.