Koniec papierowych Dzienników Ustaw

Od 1 stycznia 2012 r. jedynymi oficjalnymi źródłami poznania prawa będą Dzienniki Ustaw i Monitory Polskie zamieszczane w formie elektronicznej na stronie Rządowego Centrum Legislacji

Publikacja: 30.12.2011 15:00

Koniec papierowych Dzienników Ustaw

Foto: Rządowe Centrum Legislacji

Zasady i tryb ogłaszania aktów normatywnych określa ustawa z 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych.

Ostatnia nowelizacja tej ustawy z 4 maca 2011 r.(DzU nr 117, poz. 676) przesądziła, że od początku przyszłego roku jedynym oficjalnym miejscem publikacji obowiązującego prawa (Dzienników Ustaw i Monitorów Polskich) będzie strona Rządowego Centrum Legislacji www.rcl.gov.pl

Jednak na oficjalnie publikowane ujednolicone teksty zmienianych ustaw będziemy musieli poczekać dłużej - do 2016 roku. Wtedy bowiem wejdzie w życie art. 1 pkt 4 ust. 1 stanowiący, iż Marszałek Sejmu ogłasza tekst jednolity ustawy nie rzadziej niż raz na 12 miesięcy, jeżeli była ona nowelizowana. Oczywiście chodzi o nowelizację w danym roku kalendarzowym.

Przykład:

Jeżeli w 2016 roku, załóżmy 10 maja, wejdzie w życie pierwsza w 2016 r. nowelizacja kodeksu cywilnego (chodzi o termin wejścia w życie ustawy nowelizującej, a nie datę jej uchwalenia), a kolejna we wrześniu 2016 r., to konieczne będą:

- elektroniczna publikacja obu nowelizacji w e-Dzienniku Ustaw,

- wydanie elektronicznej wersji ujednoliconej ustawy - najpóźniej w ciągu roku od dnia wejścia w życie pierwszej ustawy nowelizacyjnej, a więc do 9 maja 2017 r. włącznie.

 

Również począwszy od 2016 r. w samej ustawie będzie można określić termin ogłoszenia tekstu jednolitego. Przy opracowywaniu tekstów jednolitych ustaw Rządowe Centrum Legislacji oraz organy administracji rządowej będą współdziałać z Marszałkiem Sejmu.

Tekst jednolity aktu normatywnego innego niż ustawa (np. rozporządzenia) ogłaszać się będzie nie rzadziej niż raz na 12 miesięcy, jeżeli był on nowelizowany. Ta zasada wejdzie w życie już od 1 stycznia 2012 r.

Tylko w formie elektronicznej prowadzone będą – udostępniane także nieodpłatnie – zbiory wojewódzkich dzienników urzędowych oraz aktów prawa powiatowego i gminnego.

Podstawa prawna:

- ustawa z 4 marca 2011 r. o zmianie ustawy o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych oraz niektórych innych ustaw (DzU nr 117, poz. 676)

Czytaj też:

Ustawy będą ogłaszane tylko w Internecie

Będzie więcej aktów prawnych w Internecie

Ustawy tylko w sieci

Zobacz naszą zawsze aktualną bazę aktów prawnych

:

Zasady i tryb ogłaszania aktów normatywnych określa ustawa z 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych.

Ostatnia nowelizacja tej ustawy z 4 maca 2011 r.(DzU nr 117, poz. 676) przesądziła, że od początku przyszłego roku jedynym oficjalnym miejscem publikacji obowiązującego prawa (Dzienników Ustaw i Monitorów Polskich) będzie strona Rządowego Centrum Legislacji www.rcl.gov.pl

Pozostało 81% artykułu
Prawnicy
Jeden z najbardziej znanych prawników w Polsce odsunięty od zajęć ze studentami
Prawo dla Ciebie
Pokłosie afery Collegium Humanum? Będzie zaostrzenie przepisów o studiach podyplomowych
Edukacja i wychowanie
Duże zmiany w szkołach od 1 września 2024 r. Nowacka podpisała rozporządzenie
Samorząd
Krzyże w warszawskich urzędach zakazane. Sprawa trafi do prokuratury
Praca, Emerytury i renty
Czternasta emerytura - rząd proponuje termin