[b]- W papierowej wersji Rzeczpospolitej już po raz drugi piszą Państwo, że jakieś akty prawne "weszły w życie z dniem ogłoszenia w Internecie". Czy aby na pewno? Czy nie jest to błąd?[/b]

Od 1 stycznia 2010 r. Dzienniki Ustaw i Monitory Polskie publikowane na internetowej stronie Rządowego Centrum Legislacji są oficjalnym źródłem prawa. Opublikowany tam elektroniczny Dziennik Ustaw i Monitor Polski jest takim samym oficjalnym źródłem prawa jak publikatory papierowe.

Co to oznacza w praktyce?

Otóż, może się zdarzyć sytuacja, że Dziennik Ustaw najpierw zostanie opublikowany w Internecie - na rządowych stronach [link=http://www.rcl.gov.pl/]www.rlc.gov.pl[/link] - a później zostanie wydany jego papierowy odpowiednik. [b]W takiej sytuacji dniem publikacji Dziennika Ustaw będzie dzień jego ukazania się w Internecie.

Ma to istotne znaczenie przy liczeniu terminów wejścia w życie publikowanych w nim aktów prawnych.[/b] Te, które zaczynają obowiązywać z dniem ogłoszenia ich w Dzienniku Ustaw będą - w opisanej sytuacji - obowiązującym prawem w momencie ich publikacji w Internecie.

Oczywiście wydrukowane później "papierowe" Dzienniki Ustaw mają tę samą datę publikacji co ich wersje elektroniczne.

[i]Podstawa prawna:

- [link=http://www.rp.pl/aktyprawne/akty/akt.spr?id=330976]ustawa z dnia 10 września 2009 r.o zmianie ustawy o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (DzU Nr 190, poz. 1473)[/link][/i]