Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi

z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie środków podejmowanych w związku z wystąpieniem u dzików afrykańskiego pomoru świń (poz 247)

Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości

z dnia 11 lutego 2014 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia wzorów i sposobu udostępniania urzędowych formularzy pism procesowych w postępowaniu cywilnym (poz 246)

Wyrok Trybunału Konstytucyjnego

z dnia 18 lutego 2014 r. sygn. akt U 2/12 (poz 245)

Wyrok Trybunału Konstytucyjnego

z dnia 18 lutego 2014 r. sygn. akt K 29/12 (poz 244)

Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej

Autopromocja
PRENUMERATA 2022

Znacznie więcej o biznesie, finansach oraz prawie

Zaprenumeruj

z dnia 10 stycznia 2014 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy – Prawo telekomunikacyjne (poz 243)

Obwieszczenie Prezesa Rady Ministrów

z dnia 23 października 2013 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów w sprawie oceny zdolności fizycznej i psychicznej do służby w Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego (poz 242)

Obwieszczenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej

z dnia 25 października 2013 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej w sprawie miesięcznego dofinansowania do wynagrodzeń pracowników niepełnosprawnych (poz 241)