Prezydent podpisał ustawę:

- z  25 lutego 2011 r. o substancjach chemicznych i ich mieszaninach.