Prezydent podpisał ustawę:

- z 25 marca 2011 r. o zmianie ustawy – Kodeks karny oraz niektórych innych ustaw