Uchwała Senatu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 20 grudnia 2016 r. w 110. rocznicę powstania Polskiej Macierzy Szkolnej (poz. 1247)

Obwieszczenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 15 grudnia 2016 r. w sprawie wysokości wykorzystanego krajowego limitu skumulowanej kwoty pomocy de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie

Obwieszczenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 16 grudnia 2016 r. w sprawie wysokości ogólnej kwoty odliczeń wydatków na cele mieszkaniowe

Obwieszczenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 16 grudnia 2016 r. w sprawie określenia wysokości kwot rekompensat wypłacanych osobom, które wniosły przedpłaty na zakup samochodów osobowych marki Fiat 126p lub FSO 1500, na I kwartał 2017 r. (poz. 1244)