Obwieszczenie publiczne nie może naruszać RODO

Starosta ma obowiązek zawiadomić właścicieli o wygaśnięciu decyzji o rejestracji ich pojazdów 10 czerwca 2024 r. Decydując się na publiczne obwieszczenie, musi kierować się zasadą celowości i minimalizacji danych, a także ustalić właściwy okres takiej publikacji.

Publikacja: 15.05.2024 04:30

Obwieszczenie publiczne nie może naruszać RODO

Foto: Adobe Stock

Takich wskazówek udzielił Urząd Ochrony Danych Osobowych w Biuletynie UODO 04/04/24 w związku z napływającymi pytaniami odnoszącymi się do wykonania ustawowego obowiązku wynikającego z art. 17 ust. 1 ustawy z 7 lipca 2023 r. o zmianie niektórych ustaw w celu ograniczenia niektórych skutków kradzieży tożsamości (DzU poz. 1394).

Zgodnie z tym przepisem decyzje o rejestracji pojazdu wydane przed 14 marca 2005 r. dotyczące pojazdów nieposiadających ważnego okresowego badania technicznego, w stosunku do których ich posiadacze nie dopełnili obowiązku zawarcia umowy obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej posiadaczy pojazdów mechanicznych, jeżeli pojazd im podlega, przez okres dłuższy niż dziesięć lat, przypadający bezpośrednio przed dniem wejścia w życie niniejszej ustawy (tj. 22 lipca 2023 r.), wygasają 10 czerwca 2024 r. Właściwy organ administracyjny – tj. starosta – ma obowiązek zawiadomić właściciela pojazdu o wygaśnięciu decyzji o rejestracji pojazdu.

Pozostało 84% artykułu

Treść dostępna jest dla naszych prenumeratorów!

Kontynuuj czytanie tego artykułu w ramach e-prenumeraty Rzeczpospolitej. Korzystaj z nieograniczonego dostępu i czytaj swoje ulubione treści w serwisie rp.pl i e-wydaniu.

Samorząd
Krzyże znikną z warszawskich urzędów. Trzaskowski podpisał zarządzenie
Prawo pracy
Od piątku zmiana przepisów. Pracujesz na komputerze? Oto, co powinieneś dostać
Praca, Emerytury i renty
Babciowe przyjęte przez Sejm. Komu przysługuje?
Spadki i darowizny
Ten testament wywołuje najwięcej sporów. Sąd Najwyższy wydał ważny wyrok
Sądy i trybunały
Sędzia WSA ujawnia, jaki tak naprawdę dostęp do tajnych danych miał Szmydt