Samorządowe akty normatywne w systemie źródeł prawa

W przypadku aktów wydawanych przez samorządy problemem może być identyfikacja aktu jako obowiązującego powszechnie albo wewnętrznie. Przesądza to o organie uprawnionym do wydania aktu, zakresie jego regulacji i sposobie wejścia w życie.

Publikacja: 24.01.2024 02:00

Samorządowe akty normatywne w systemie źródeł prawa

Foto: Adobe Stock

Akty normatywne to szczególnie ważny przejaw działania organów jednostek samorządu terytorialnego (j.s.t.). Przepisy zawarte w tych aktach bezpośrednio lub pośrednio wpływają na prawa i obowiązki obywateli lub przesądzają o sposobie realizacji zadań publicznych realizowanych przez samorząd terytorialny. W każdym przypadku muszą jednak spełniać konstytucyjne wymogi. Konstytucja podzieliła akty normatywne na powszechnie i wewnętrznie obowiązujące. Te pierwsze to akty zawierające przepisy kształtujące prawa i obowiązki obywateli (akty powszechnie obowiązujące, dalej: APM). Te drugie to akty kierowane wyłącznie do podmiotów podległych organowi wydającemu, a ich przepisy nie mogą stanowić podstawy decyzji wobec obywateli (akty prawa wewnętrznego, dalej: APW).

Pozostało 94% artykułu

Treść dostępna jest dla naszych prenumeratorów!

Kontynuuj czytanie tego artykułu w ramach e-prenumeraty Rzeczpospolitej. Korzystaj z nieograniczonego dostępu i czytaj swoje ulubione treści w serwisie rp.pl i e-wydaniu.

Zawody prawnicze
Korneluk uchyla polecenie Święczkowskiego ws. owoców zatrutego drzewa
Zdrowie
Mec. Daniłowicz: Zły stan zdrowia myśliwych nie jest przyczyną wypadków na polowaniach
Nieruchomości
Odszkodowanie dla Agnes Trawny za ziemię na Mazurach. Będzie apelacja
Sądy i trybunały
Wymiana prezesów sądów na Śląsku i w Zagłębiu. Nie wszędzie Bodnar dostał zgodę
Sądy i trybunały
Rośnie lawina skarg kasacyjnych do Naczelnego Sądu Administracyjnego