Włodzimierz Zając

Budowa paragrafu w uchwałach i zarządzeniach

Prawidłowa kompozycja aktu normatywnego pozwala poprawnie interpretować zawarte w nim przepisy. Konsekwencja w konstruowaniu paragrafów to podstawa późniejszej prawidłowej nowelizacji i redagowania tekstu jednolitego.

Jak redagować metryczki aktów normatywnych

„Zasady techniki prawodawczej” zawierają proste reguły wskazujące, kiedy i jak redagować adresy publikacyjne, ale w samorządowej praktyce legislacyjnej często nie są one prawidłowo stosowane.

Jak redagować tytuły i podstawy prawne aktów normatywnych

Podstawowa reguła poprawnego redagowania aktów normatywnych wydawanych przez organy jednostek samorządu terytorialnego (j.s.t.) to minimalizm. Dotyczy on m.in. formułowania tytułu oraz podstawy prawnej.

Samorządowe akty normatywne w systemie źródeł prawa

W przypadku aktów wydawanych przez samorządy problemem może być identyfikacja aktu jako obowiązującego powszechnie albo wewnętrznie. Przesądza to o organie uprawnionym do wydania aktu, zakresie jego regulacji i sposobie wejścia w życie.