WSA: Odmowa powstania lądowiska dla śmigłowców musi być dobrze uzasadniona

Wydanie opinii w sprawie miejsca dla śmigłowców powinno zostać poprzedzone wnikliwym postępowaniem wyjaśniającym.

Publikacja: 14.06.2023 14:47

WSA: Odmowa powstania lądowiska dla śmigłowców musi być dobrze uzasadniona

Foto: AdobeStock

Do urzędu miejskiego wpłynął ponownie wniosek o wydanie pozytywnej opinii co do możliwości lokalizacji lądowiska dla śmigłowców na nieruchomościach gruntowych. W wyniku rozpoznania złożonego wniosku burmistrz wydał kolejną opinię podtrzymującą swoje dotychczasowe stanowisko w sprawie braku możliwości wydania pozytywnej opinii dla przedmiotowego przedsięwzięcia.

Negatywne stanowisko argumentował faktem, iż obszar planowanej inwestycji nie posiada obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego (m.p.z.p.). Wskazał również, że zgodnie z zapisami obowiązującego studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy nieruchomości gruntowe, na których miałoby powstać lądowisko, są położone są w granicach tzw. „obszarów rolniczej przestrzeni produkcyjnej, prowadzenia działalności gospodarczych rolniczych” oraz „obszarów proponowanych pod zalesienia i dolesianie”.

Pozostało 81% artykułu

Treść dostępna jest dla naszych prenumeratorów!

Kontynuuj czytanie tego artykułu w ramach e-prenumeraty Rzeczpospolitej. Korzystaj z nieograniczonego dostępu i czytaj swoje ulubione treści w serwisie rp.pl i e-wydaniu.

Zawody prawnicze
Czystki w krakowskich prokuraturach. To ewenement w skali całego kraju
W sądzie i w urzędzie
Nastolatek ujawnił miliony od państwa dla o. Rydzyka. Teraz wygrał z nim w NSA
Prawo dla Ciebie
Drakońska kara za newsa. Szef KRRiT Maciej Świrski przegrał z Radiem Zet
Prawnicy
Małgorzata Paprocka: Spór o sądy był polityczną kreacją
Materiał Promocyjny
Technologia na etacie
Sądy i trybunały
Ujawniono drugi przypadek inwigilowania Pegasusem sędziego w Polsce
Materiał Promocyjny
Problem sukcesji w polskich firmach będzie narastał