Niedozwolone klauzule w umowach o zamówienie publiczne

Zamawiający nie może wybiórczo stosować przepisów i wprowadzać niedozwolonych zapisów umownych w zakresie odpowiedzialności wykonawcy za okoliczności, za które wyłączną odpowiedzialność ponosi zamawiający, powołując się na brak konkurencyjności na rynku.

Publikacja: 08.03.2023 12:08

Niedozwolone klauzule w umowach o zamówienie publiczne

Foto: Adobe Stock

Art. 433 ustawy – Prawo zamówień publicznych (p.z.p.) został wprowadzony ustawą, która weszła w życie w 2021 roku i wskazuje katalog klauzul abuzywnych, których stosowanie przez zamawiającego jest zakazane.

Wprowadzając katalog klauzul abuzywnych, ustawodawca posłużył się regulacją wzorców abuzywnych funkcjonujących w umowach zawieranych z konsumentami, a które statuuje art. 385[1] kodeksu cywilnego (k.c.). Jednak odmiennie niż w kodeksie cywilnym katalog wzorców abuzywnych w p.z.p. jest zamknięty i stanowi zaledwie cztery pozycje. Nie jest możliwa ich interpretacja w sposób rozszerzający. Warto zastanowić się, jaki będzie miało skutek umieszczenie klauzul abuzywnych w umowie w sprawie zamówienia publicznego. Czy ich umieszczenie spowoduje, iż nie będą wiązały wykonawców? Czy też konieczne jest orzeczenie Krajowej Izby Odwoławczej (KIO) w celu stwierdzenia ich abuzywności? Odpowiedź na powyższe jest niezwykle ważna, bowiem może się zdarzyć, iż takie postanowienie zostanie w umowie w sprawie zamówienia publicznego umieszczone i konieczna będzie analiza skutków z tym związanych oraz działań, jakie należy podjąć dalej.

Pozostało 88% artykułu

Treść dostępna jest dla naszych prenumeratorów!

Kontynuuj czytanie tego artykułu w ramach e-prenumeraty Rzeczpospolitej. Korzystaj z nieograniczonego dostępu i czytaj swoje ulubione treści w serwisie rp.pl i e-wydaniu.

Spadki i darowizny
Ten testament wywołuje najwięcej sporów. Sąd Najwyższy wydał ważny wyrok
Prawo karne
Akta znalezione w domu Zbigniewa Ziobry. Prokuratura przekazała nowe informacje
ABC Firmy
Firma zapłaci prawie 240 tys. zł kary. Wszystko przez zgubionego pendrive'a
Zawody prawnicze
Adwokaci apelują do Tuska. Chcą uchylenia rozporządzenia MS
Praca, Emerytury i renty
Czternasta emerytura z wieloma znakami zapytania. Będzie podwyżka?
Materiał Promocyjny
Technologia na etacie. Jak zbudować efektywny HR i skutecznie zarządzać kapitałem ludzkim?