Dziś spadek z zagranicy nie jest już niczym nadzwyczajny. Ale już jego opodatkowanie może sprawiać problemy zarówno podatnikom, jak i urzędnikom. Jeden z nich rozwiązał niedawno Naczelny Sąd Administracyjny w wyroku z 28 lutego 2022 r.

Sprawa dotyczyła opodatkowania spadku z USA. W marcu 2016 r. podatnik złożył do zgłoszenie o nabyciu majątku tytułem dziedziczenia po zmarłej matce, która mieszkała w Stanach Zjednoczonych. Do zgłoszenia dołączył pisma zastępcy zarządcy publicznego jednego z hrabstw informujące m.in., że otrzymał czek dolarowy tytułem podziału spadku. Fiskus nie robił problemów i zastosował pełne zwolnienie przewidziane dla tzw. zerowej grupy podatkowej, czyli członków najbliżej rodziny.