Modele dialogu kształtują przepisy unijne i Prawo zamówień publicznych

Zamawiający może np. wybrać dialog konkurencyjny, jeśli rozwiązania dostępne na rynku nie mogą zaspokoić, bez ich dostosowania, potrzeb zamawiającego lub jeśli roboty budowlane, dostawy lub usługi obejmują rozwiązania projektowe lub innowacyjne.

Publikacja: 09.03.2022 11:36

Modele dialogu kształtują przepisy unijne i Prawo zamówień publicznych

Foto: Adobe Stock

Dialog konkurencyjny jest jednym z najrzadziej używanych trybów udzielania zamówień publicznych w Polsce. Zgodnie z danymi zawartymi w sprawozdaniu prezesa UZP za rok 2020 liczba zamówień udzielonych w tym trybie wynosiła zaledwie 0,02 proc. wszystkich zamówień, co przekłada się na 27 postępowań. Liczba dialogów konkurencyjnych w poprzednich latach kształtowała się podobnie.

Dialog konkurencyjny został wprowadzony dopiero w dyrektywie 2004/18/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z 31 marca 2004 r. w sprawie koordynacji procedur udzielania zamówień publicznych na roboty budowlane, dostawy i usługi, a w ślad za tym pojawił się w polskiej ustawie – Prawo zamówień publicznych na podstawie nowelizacji z 7 kwietnia 2006 r.

Pozostało 96% artykułu

Treść dostępna jest dla naszych prenumeratorów!

Kontynuuj czytanie tego artykułu w ramach e-prenumeraty Rzeczpospolitej. Korzystaj z nieograniczonego dostępu i czytaj swoje ulubione treści w serwisie rp.pl i e-wydaniu.

Nieruchomości
Jak kwestionować niezgodne z prawem plany inwestycyjne sąsiada? Odpowiadamy
Materiał Promocyjny
Mity i fakty - Czy to prawda, że elektryczne auta palą się częściej niż spalinowe?
Praca, Emerytury i renty
Krem z filtrem, walizka i autoresponder – co o urlopie powinien wiedzieć pracownik
W sądzie i w urzędzie
Jak otrzymać bon energetyczny? Jest wzór wniosku
Nieruchomości
Większe odległości od działki sąsiada. Jakie zmiany się szykują
Administracja
Rzeka zabrała część nieruchomości. Kiedy przysługuje odszkodowanie?