Sąd: zmiany we władzach TVP nie mogą być wpisane do KRS

Sąd rejestrowy w Warszawie oddalił we wtorek wniosek o wpisanie do Krajowego Rejestru Sądowego nowych członków nowych członków rady nadzorczej Telewizji Polskiej powołanych przez ministra kultury Bartłomieja Sienkiewicza oraz Tomasza Syguta jako prezesa spółki.

Aktualizacja: 10.01.2024 12:24 Publikacja: 10.01.2024 10:30

Sąd: zmiany we władzach TVP nie mogą być wpisane do KRS

Foto: Adobe Stock

To porażka ministra kultury i dziedzictwa narodowego Bartłomieja Sienkiewicza, który — jako reprezentuje Skarb Państwa będący w 100 proc. właścicielem TVP — odwołał 19 grudnia 2023 r. powołanych za rządu PiS prezesów zarządów Telewizji Polskiej, Polskiego Radia i Polskiej Agencji Prasowej oraz członków ich rad nadzorczych. Minister powołał nowe składy rad nadzorczych tych spółek, a te powołały nowe zarządy. 

Referendarz odmawia ministrowi

Wniosek o wpisanie do Krajowego Rejestru Sądowego członków rady nadzorczej Telewizji Polskiej, których minister kultury powołał na walnym zgromadzeniu 19 grudnia ub.r., oraz mianowanego przez nich na prezesa Tomasza Syguta, został oddalony we wtorek przez XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego w Warszawie. 

Czytaj więcej

Sąd podjął decyzję ws. likwidacji spółki Radia Katowice. "Pozamiatane"

Postanowienie w tej sprawie, wydane przez referendarza Tomasza Kosuba, opublikował na platformie X Bartłomiej Godusławski z Onetu. 

Referendarz uzasadnia rozstrzygnięcie tym, że uchwały o powołaniu członków rady nadzorczej oraz  o powołaniu zarządu zostały podjęte przez organ nieuprawniony. Przypomniał, że zgodnie ze statutem TVP S.A. członków jej rady nadzorczej i zarządu powołuje Rada Mediów Narodowych.

„Należy stwierdzić, że ustawodawca expressis verbis wyłączył zastosowanie art. 368 § 4 KSH i art. 385 § 1 KSH na mocy przepisów UKRRiTV. Niezależnie od powyższego brzmienie statutu spółki wyłącza możliwość powołania rady nadzorczej przez Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy, a także powołanie zarządu przez Radę Nadzorczą spółki”— podkreślił referendarz. 

Czytaj więcej

Spór prawny o zarząd TVP. Scenariuszy jest kilka

Jednocześnie przywołał wyrok Trybunał Konstytucyjny z 13 grudnia 2016 r.  (sygn. K 13/16), zgodnie z którym pozbawienie Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji kompetencji w zakresie powoływania członków władz spółek mediów publicznych jest niezgodne z konstytucją. Mimo to  wyrok nie "mógłby stanowić podstawę do zakwestionowania samej Rady Mediów Narodowych jako organu powołującego organy wnioskodawcy", a jedynie wymagał interwencji ustawodawcy w zakwestionowanym zakresie, do czego dotąd jednak nie doszło.

„A maiori ad minus wyrok TK nie stanowi podstawy do wnioskowania, iż kompetencje te przejął minister wykonujący uprawnienia korporacyjne skarbu państwa jako akcjonariusza spółki” — czytamy w uzasadnieniu postanowienia.  

MKiDN: postanowienie nie jest prawomocne

Przed południem na stronie Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego pojawiło się oświadczenie w sprawie środowej decyzji sądu rejestrowego.

„Postanowienie Referendarza Sądowego Sądu Rejonowego dla m.st. Warszawy w Warszawie z dnia 9 stycznia 2024 roku w sprawie oddalenia wniosku o wpis zmian w spółce w zakresie zmiany składu osobowego Rady Nadzorczej TVP S.A. (obecnie w likwidacji) nie jest prawomocne. Na postanowienie przysługuje skarga. Uchwała Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy, gdzie 100% akcji spółki reprezentuje w imieniu Skarbu Państwa Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego, o powołaniu Rady Nadzorczej pozostaje w mocy, a wszelkie czynności nowej Rady są w pełni zgodne z prawem.

Postanowienie Referendarza Sądowego nie odnosi się do otwarcia likwidacji. Spółka TVP jest w trakcie procesu likwidacji, a czynności zarządcze wykonuje powołany przez WZA likwidator spółki TVP S.A. w likwidacji z siedzibą w Warszawie.” - brzmi oświadczenie.

Bilewska: Spółka powinna cofnąć wniosek

Decyzję sądu rejestrowego skomentowała na platformie X Katarzyna Bilewska z Katedry Prawa Handlowego Uniwersytetu Warszawskiego.

"Decyzja sądu rejestrowego w Warszawie o odmowie ujawnienia w rejestrze Tomasza Syguta jako prezesa zarządu #TVP odnosi się, ze względu na otwarcie likwidacji spółki i wygaśnięcie mandatu prezesa, do nieaktualnych danych. Spółka powinna cofnąć wniosek w tym zakresie, a sąd rejestrowy umorzyć postępowanie." - napisała Bilewska.

Nieruchomości
Odszkodowanie dla Agnes Trawny za ziemię na Mazurach. Będzie apelacja
Materiał Promocyjny
Tajniki oszczędnościowych obligacji skarbowych. Możliwości na różne potrzeby
Sądy i trybunały
Wierzyciel powinien sprawdzić, czy dłużnik jeszcze żyje
Za granicą
Polacy niewpuszczeni na obchody wyzwolenia obozu w Ravensbrück
Sfera Budżetowa
Setki milionów dla TVP po cichu. Posłowie w Komisji Finansów Publicznych zdecydowali
Zawody prawnicze
Prokuratura Krajowa podjęła kolejne działania ws. Ewy Wrzosek