Badania prowadzone przez ekonomistów dowodzą, że sprawne sądownictwo jest jednym z warunków rozwoju gospodarczego. Możliwość niezakłóconego i szybkiego egzekwowania wykonania zawartych umów to podstawa bezpieczeństwa biznesu. Tymczasem rzeczywistość polskiego sądownictwa jest daleka od tego ideału. Nawet w przypadku spraw gospodarczych o niewielkim stopniu skomplikowania, czas od złożenia pozwu do prawomocnego wyroku, który można przekazać komornikowi, liczy się nierzadko w latach. Cele biznesowe przyjmowane przy zawieraniu umów – z uwagi na brak możliwości przymuszenia kontrahenta do postępowania zgodnego z kontraktem – ulegają dezaktualizacji. Prowadząc biznes nie tylko trzeba brać pod uwagę ryzyko znalezienia się w sporze, ale także ryzyko to należy planować i dążyć do minimalizacji zagrożenia związanego z długotrwałością procesu sądowego.