Michał Skrzypek

Ochrona dóbr osobistych przedsiębiorcy

Opinie klientów publikowane w sieci mają olbrzymie znaczenie przy podejmowaniu decyzji konsumenckich. Naruszająca dobre imię kampania w internecie, a nawet pojedyncza opinia, może zachwiać pozycją rynkową przedsiębiorcy. Istnieją instrumenty prawne, które umożliwiają obronę.

Jedna nierzetelna faktura i dwa wyroki skazujące?

Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej stoi na stanowisku, że za czyn może zostać wymierzona tylko jedna kara o charakterze represyjnym.

Od startu do mety – co zrobić, żeby sprawę gospodarczą szybko skończyć?

W sprawie gospodarczej jest trochę jak w skokach narciarskich: to, co najważniejsze, dzieje się na progu, w locie można dokonać już tylko niewielkich korekt.

Spory międzynarodowe – czy polski sąd może orzekać w sprawie uchwał?

Pozew przeciwko uchwałom podjętym w polskiej spółce z kapitałem zagranicznym należy złożyć do polskiego sądu. Swoich praw trzeba jednak bronić także w państwie, w którym swoją siedzibę ma spółka zagraniczna.

Spółdzielnie mieszkaniowe: opór przed zmianami i zaskarżanie uchwał

Spółdzielnie mieszkaniowe mają duży potencjał inwestycyjny w postaci dobrze zlokalizowanych nieruchomości. Nie zawsze można go wykorzystać z powodu protestów członków spółdzielni.

Kontrakty: zarządzanie ryzykiem sporu

Odpowiednie ukształtowanie treści umowy pozwoli na uniknięcie długotrwałego postępowania sądowego lub ograniczy proces do szybkiego potwierdzenia praw strony.

Jak zatrzymać działanie niekorzystnej uchwały wspólników?

Udziałowiec niezadowolony z treści uchwały może zaskarżyć ją do sądu. Powinien temu towarzyszyć wniosek o wstrzymanie jej wykonania.

Arbitraż – sposób na sprawne rozwiązanie sporu

Prowadząc biznes należy brać pod uwagę ryzyko znalezienia się w sporze z kontrahentem. Młyny sprawiedliwości mielą jednak powoli i sprawa może czekać latami na rozwiązanie. Warto więc zadbać, by w umowie znalazł się zapis na sąd polubowny.

Odszkodowanie za zawyżanie cen paliw – czy duży może wszystko?

Nadużycie pozycji dominującej ma skutki nie tylko na płaszczyźnie prawa konkurencji, gdzie może spowodować nałożenie wysokiej kary pieniężnej, lecz może także stanowić źródło odpowiedzialności wobec poszkodowanych nabywców i klientów.