Sąd Najwyższy precyzuje termin na skargę od orzeczenia arbitrażu

O zachowaniu dwumiesięcznego terminu na wniesienie skargi o uchylenie wyroku sądu polubownego decyduje chwila wniesienia skargi do właściwego sądu apelacyjnego.

Publikacja: 10.07.2024 07:20

Sąd Najwyższy precyzuje termin na skargę od orzeczenia arbitrażu

Foto: Adobe Stock

A więc tego sądu apelacyjnego, na obszarze którego jest sąd, który byłby właściwy do rozpoznania sprawy, gdyby strony nie dokonały zapisu na sąd polubowny. Zwykle jest to sąd dla siedziby lub zamieszkania pozwanego.

To sedno najnowszej uchwały Sądu Najwyższego, ważnej dla sądownictwa polubownego.

Skargę wniesiono do niewłaściwego sądu, a ten przekazał ją do właściwego

Zgodnie z art. 1208 §1 kodeksu postępowania cywilnego skargę o uchylenie wyroku sądu polubownego wnosi się do sądu apelacyjnego, na obszarze którego znajduje się sąd, który byłby właściwy do rozpoznania sprawy, gdyby strony nie dokonały zapisu na sąd polubowny (czyli gdyby toczyły zwykłą sprawę), a w braku tej podstawy – do Sądu Apelacyjnego w Warszawie, w terminie dwóch miesięcy od doręczenia wyroku lub jeżeli strona wniosła o uzupełnienie, sprostowanie, lub wykładnię wyroku.

Nie było jednak jasne do tej pory, co się dzieje, jeśli skargę wniesiono do niewłaściwego sądu, a ten przekazał ją do właściwego?

Kwestia ta wynikła w sprawie wywołanej skargą syndyka spółki akcyjnej w Katowicach o uchylenie wyroku sądu arbitrażowego Lewiatan doręczonego syndykowi 15 kwietnia 2020 r., który skargę wniósł do Sądu Apelacyjnego w Łodzi 14 czerwca 2022 r. (a więc zdążył w ciągu dwóch miesięcy).

Ten SA, uznając, że nie jest właściwy, skierował skargę do SA w Katowicach, gdzie wpłynęła 19 września 2022 r., czyli po tym terminie.

W tej sytuacji SA w Katowicach powziął wątpliwości, które zawarł w pytaniu prawnym do SN: – Czy ten dwumiesięczny termin do wniesienia skargi jest zachowany także, gdy w tym terminie skarga zostanie wniesiona do innego sądu apelacyjnego niż ten, na obszarze którego znajduje się sąd, który byłby właściwy do rozpoznania sprawy?

W uzasadnieniu pytania sędzia SA Barbara Konińska wskazała, że są w tej kwestii dwa stanowiska: jedno, że ten dwumiesięczny termin jest zachowany także wówczas, kiedy w tym terminie skarga zostanie wniesiona do innego sądu apelacyjnego, na wzór zwykłego postępowania cywilnego, z drugiej strony autonomia i odrębność sądownictwa polubownego nakazują przepisy dotyczące sposobu i terminu wnoszenia skargi o uchyleniu wyroku sądu polubownego wykładać ściśle, co przemawia za negatywną odpowiedzią, że decyduje dzień dotarcia skargi do właściwego sądu.

Od rozstrzygnięcia tej kwestii zależy, czy skarga ta ma być odrzucona, czy podlega merytorycznemu rozpoznaniu – wskazała sędzia.

Czytaj więcej

Sąd Najwyższy: nie stać cię na arbitraż, idź do sądu

Decyduje chwila wniesienia skargi o uchylenie wyroku sądu polubownego do sądu apelacyjnego

Sąd Najwyższy w składzie sędziowie: Agnieszka Piotrowska, Władysław Pawlak i Dariusz Dończyk, podjął uchwałę, że o zachowaniu dwumiesięcznego terminu, o którym mowa w art. 1208 § 1 k.p.c., decyduje chwila wniesienia skargi o uchylenie wyroku sądu polubownego do sądu apelacyjnego, na obszarze którego znajduje się sąd, który byłby właściwy do rozpoznania sprawy, gdyby strony nie dokonały zapisu na sąd polubowny.

A więc tego sądu apelacyjnego, na obszarze którego jest sąd, który byłby właściwy do rozpoznania sprawy, gdyby strony nie dokonały zapisu na sąd polubowny. Zwykle jest to sąd dla siedziby lub zamieszkania pozwanego.

To sedno najnowszej uchwały Sądu Najwyższego, ważnej dla sądownictwa polubownego.

Pozostało 90% artykułu
2 / 3
artykułów
Czytaj dalej. Subskrybuj
Nieruchomości
Jak kwestionować niezgodne z prawem plany inwestycyjne sąsiada? Odpowiadamy
Praca, Emerytury i renty
Krem z filtrem, walizka i autoresponder – co o urlopie powinien wiedzieć pracownik
Podatki
Wykup samochodu z leasingu – skutki w PIT i VAT
Nieruchomości
Większe odległości od działki sąsiada. Jakie zmiany się szykują
Materiał Promocyjny
Mała Księgowość: sprawdzone rozwiązanie dla małych i średnich przedsiębiorców
Nieruchomości
Wywłaszczenia pod inwestycje infrastrukturalne. Jakie mamy prawa?