Wyrok Sądu Apelacyjnego w Krakowie z 5 października 2022 r., sygn. III AUa 772/18. zapadł w sprawie z odwołania J.K., która pełniła funkcję prezesa zarządu X sp. z o.o. – przeciwko Zakładowi Ubezpieczeń Społecznych (ZUS). ZUS swoją decyzją przeniósł na J.K. odpowiedzialność za zobowiązania płatnika X sp. z o.o. z tytułu nieopłaconych składek w latach 2010-2011.

Odpowiedzialność prezesa za długi spółki