Brak sprzeciwu wobec naruszenia praw może pozbawić ochrony

Poszkodowany czynem nieuczciwej konkurencji oraz uprawniony z prawa z dziedziny własności intelektualnej powinni możliwie szybko wystąpić z roszczeniami wobec naruszyciela. Długoletnie tolerowanie stanu bezprawności może uniemożliwić skuteczne dochodzenie roszczeń.

Publikacja: 21.04.2022 19:43

Brak sprzeciwu wobec naruszenia praw może pozbawić ochrony

Foto: Adobe Stock

W przepisach prawa dotyczących nieuczciwej konkurencji oraz własności intelektualnej nie sformułowano wprost obowiązku dochodzenia roszczeń w określonym czasie. Mimo to za obowiązującą uznaje się ogólną zasadę prawa cywilnego wyrażoną łacińską paremią „venire contra factum proprium nemini licet”. Oznacza ona, że nie wolno występować przeciwko temu, co wynika z własnych czynów. W praktyce z omawianej zasady wynika, że wieloletnie tolerowanie określonego bezprawnego stanu może prowadzić do utraty możliwości skutecznego dochodzenia roszczeń z tym związanych. W sprawach z dziedziny nieuczciwej konkurencji oraz własności intelektualnej są to najczęściej sytuacje, w których konkurent przedsiębiorcy przez wiele lat korzysta z oznaczenia podobnego do używanego przez przedsiębiorcę, np. określonego logotypu, czy też wykorzystuje skojarzenia z przedsiębiorcą, np. posługując się podobnym opakowaniem produktu. Jednocześnie przedsiębiorca, któremu przysługuje pierwszeństwo rynkowe lub też posiada prawa do znaku towarowego, toleruje taki stan przez długi czas. W opisanej sytuacji co do zasady można dopatrzyć się popełnienia czynu nieuczciwej konkurencji, przykładowo polegającego na wprowadzającym w błąd oznaczeniu towarów lub naruszenia prawa do znaku towarowego. Niestety, konkurent przedsiębiorcy może w toku postępowania sądowego podnieść zarzut „venire”. Jeśli rozpoznający sprawę sąd uzna ten zarzut za uzasadniony w danych okolicznościach, oddali powództwo, a tym samym przedsiębiorca zostanie pozbawiony ochrony.

Pozostało 81% artykułu

Treść dostępna jest dla naszych prenumeratorów!

Kontynuuj czytanie tego artykułu w ramach e-prenumeraty Rzeczpospolitej. Korzystaj z nieograniczonego dostępu i czytaj swoje ulubione treści w serwisie rp.pl i e-wydaniu.

Sądy i trybunały
Sędzia Piebiak może stracić immunitet. Oskarża go były lider KOD
Materiał Promocyjny
Tajniki oszczędnościowych obligacji skarbowych. Możliwości na różne potrzeby
Konsumenci
Frankowicze mają nowy sposób na banki. Donoszą do prokuratury
Podatki
Ryczałtowcy chcą dzielić biznes, by obniżyć składkę zdrowotną
Praca, Emerytury i renty
Będzie dodatkowa waloryzacja emerytur i rent. Rząd odsłania karty
Materiał Promocyjny
Naukowa Fundacja Polpharmy ogłasza start XXIII edycji Konkursu o Grant Fundacji
Nieruchomości
Mieszkania społeczne. Koniec wyodrębniania na własność