Alicja Rytel

Jak dochodzić roszczeń związanych z naruszeniem patentu?

Każde wykorzystanie rozwiązania objętego patentem przez inny podmiot, bez zgody właściciela patentu, będzie kwalifikowane jako jego naruszenie i będzie stanowić podstawę do wystąpienia z roszczeniami wobec naruszyciela.

Z rejestracją znaku towarowego nie wolno zwlekać

Przedsiębiorca, który w dobrej wierze zbudował własną markę naruszającą cudzy znak towarowy może podjąć obronę przed odpowiedzialnością za naruszenie, chociaż uniknięcie skutków tych naruszeń nie będzie proste.

Umowa z influencerem – jakich postanowień nie wolno pominąć

Kampanie reklamowe z udziałem influencerów stały się w ostatnich latach popularnym środkiem komunikacji marek z klientami. W tym kontekście dużego znaczenia nabiera kwestia konstrukcji umów zawieranych pomiędzy znaną osobowością internetową a przedsiębiorcą.

Skutki użycia cudzych oznaczeń w słowach kluczowych wyszukiwarki

Użycie przez przedsiębiorcę oznaczeń konkurenta jako słów kluczowych w wyszukiwarkach może wydawać się atrakcyjnym i niewykrywalnym sposobem na zwiększenie zasięgu strony internetowej. Takie działanie naraża go jednak na poważne ryzyko.

Eksploatacja „porzuconych” gier może wymagać zgody właściciela praw

W internecie bez trudu można natrafić na strony oferujące gry komputerowe sprzed lat, obecnie niedostępne w sprzedaży. Choć zjawisko to jest powszechne, mylne byłoby sądzić, że tego rodzaju gry mogą być dowolnie eksploatowane.

Czy w grze komputerowej można wykorzystywać znaki towarowe znanych marek?

Producenci gier komputerowych powinni zwrócić uwagę na pojawiające się w nich oznaczenia zaczerpnięte ze świata realnego. Mogą one stanowić chronione przedmioty własności intelektualnej osób trzecich.

Na co zwrócić uwagę w umowach z twórcami gier komputerowych?

Z punktu widzenia firm, które odpowiadają za stworzenie gry, istotne jest uregulowanie kwestii prawnoautorskich w taki sposób, by uniknąć niepewności co do zakresu korzystania z gotowego produktu.

Brak sprzeciwu wobec naruszenia praw może pozbawić ochrony

Poszkodowany czynem nieuczciwej konkurencji oraz uprawniony z prawa z dziedziny własności intelektualnej powinni możliwie szybko wystąpić z roszczeniami wobec naruszyciela. Długoletnie tolerowanie stanu bezprawności może uniemożliwić skuteczne dochodzenie roszczeń.

Sztuczna inteligencja - jakie rodzi wyzwania prawne

Korzystanie z tzw. „sztucznej inteligencji” generuje szereg problemów prawnych, które dotychczas nie zostały uregulowane. Trudności pojawiają się już na poziomie definicji.

Nowe sądy z zakresu prawa własności intelektualnej

3 grudnia 2019 roku Rada Ministrów przyjęła przygotowany w Ministerstwie Sprawiedliwości projekt nowelizacji ustawy Kodeks postępowania cywilnego, który przewiduje utworzenie sądów zajmujących się wyłącznie sprawami z zakresu prawa własności intelektualnej.