Eksploatacja górnicza prowadzona przez zakład górniczy w sposób bezpośredni lub pośredni oddziałuje na sytuację panującą na powierzchni, a tym samym na gruntach rolnych i leśnych. Skutki takiej działalności na powierzchni przyjmują najczęściej formę:

- poeksploatacyjnych deformacji terenu,