Kierunek gospodarki leśnej określi plan urządzenia lasu

Dopóki dany teren ujęty jest w planie urządzenia lasu lub w uproszczonym planie urządzenia lasu jako las, dopóty organy prowadzące ewidencję gruntów i budynków nie mogą dokonywać zmian powierzchni i granic lasu, które nie odpowiadałyby ustaleniom planu urządzenia lasu.

Publikacja: 10.07.2024 04:30

Kierunek gospodarki leśnej określi plan urządzenia lasu

Foto: Adobe Stock

Zgodnie z art. 6 ust. 1 pkt 6 ustawy z 28 września 1991 r. o lasach (tekst jedn. DzU z 2024 r., poz. 530, dalej: u.o.l.) użyte w tej ustawie określenie „plan urządzenia lasu” oznacza podstawowy dokument gospodarki leśnej opracowywany dla określonego obiektu, zawierający opis i ocenę stanu lasu oraz cele, zadania i sposoby prowadzenia gospodarki leśnej.

Według z kolei art. 6 ust. 1 pkt 7 u.o.l. uproszczony plan urządzenia lasu to plan opracowywany dla lasu o obszarze co najmniej 10 ha, stanowiącego zwarty kompleks leśny, zawierający skrócony opis lasu i  gruntów przeznaczonych do zalesienia oraz podstawowe zadania dotyczące gospodarki leśnej.

Pozostało 93% artykułu

Treść dostępna jest dla naszych prenumeratorów!

Kontynuuj czytanie tego artykułu w ramach e-prenumeraty Rzeczpospolitej. Korzystaj z nieograniczonego dostępu i czytaj swoje ulubione treści w serwisie rp.pl i e-wydaniu.

Nieruchomości
Jak kwestionować niezgodne z prawem plany inwestycyjne sąsiada? Odpowiadamy
Materiał Promocyjny
Jak wykorzystać potencjał elektromobilności
Praca, Emerytury i renty
Krem z filtrem, walizka i autoresponder – co o urlopie powinien wiedzieć pracownik
W sądzie i w urzędzie
Jak otrzymać bon energetyczny? Jest wzór wniosku
Nieruchomości
Większe odległości od działki sąsiada. Jakie zmiany się szykują
Administracja
Rzeka zabrała część nieruchomości. Kiedy przysługuje odszkodowanie?