fbTrack
REKLAMA
REKLAMA

ZUS

Osobie prowadzącej działalność trudniej uzyskać zasiłek chorobowy z ZUS

123RF
Aby osoba prowadząca działalność gospodarczą mogła liczyć na zasiłek z ZUS, musi terminowo opłacić dobrowolną składkę za co najmniej 90 wcześniejszych dni.

Nowelizacja ustawy z 15 maja 2015 r. o zmianie ustawy o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie macierzyństwa (DzU z 2015 r., poz. 1066) zmieniła zasady ustalania podstawy wymiaru zasiłku z tytułu choroby lub macierzyństwa przedsiębiorców i osób współpracujących przy prowadzeniu działalności. Odniosła to do liczby pełnych kalendarzowych miesięcy podlegania dobrowolnemu ubezpieczeniu chorobowemu w ciągu 12 wcześniejszych miesięcy. Niewykluczone zatem, że opłacający składkę krócej niż rok otrzymają zasiłek niższy niż należałby się im przed tymi zmianami.

Kosztowne spóźnienie

Nowelizacja zmieniła zasady naliczania podstawy zasiłków. Nie zmodyfikowała natomiast reguł ich przyznawania uprawnionym osobom oraz przekazywania raportów rozliczeniowych.

Aby uzyskać zasiłek chorobowy, przedsiębiorca powinien zgłosić siebie lub osobę współpracującą do dobrowolnego ubezpieczenia chorobowego. Nie jest to jedyny warunek. Składkę chorobową trzeba opłacać w pełnej wysokości i w ustawowym terminie. Każde spóźnienie oznacza przerwę w podleganiu ubezpieczeniu chorobowym. Brak wpłaty na czas, nawet jednorazowej, wyłącza przedsiębiorcę lub osobę współpracującą z ubezpieczeń i tracą oni prawo do zasiłku aż na 3 miesiące.

W praktyce oznacza to, że ubezpieczony ponownie odzyska prawo do świadczeń chorobowych po 3 pełnych miesiącach terminowego opłacania składki. Warto też pamiętać, że ZUS nie informuje o tym z urzędu, a zawsze stosuje się do tej zasady.

Skrucha zadziała

Gdy przedsiębiorca jednorazowo zaniedbał terminowej wpłaty składek, może zwrócić się do ZUS z wnioskiem o przywrócenie terminu do ich opłacenia, w którym uzasadnia przyczynę opóźnienia. W większości przypadków ZUS pozytywnie rozpatruje te prośby. Może się jednak zdarzyć, że organ wyda decyzję odmowną, bo ma takie prawo. W takim przypadku przedsiębiorcy pozostaje skierować sprawę do sądu, który rozstrzygnie, która strona ma rację.

Wcześniejsze ubezpieczenie

Okres wyczekiwania, tj. prawo do uzyskania zasiłku chorobowego, dotyczy też przedsiębiorcy i wynosi w tym przypadku 90 dni podlegania dobrowolnemu ubezpieczeniu chorobowemu. Wyjątek stanowi osób mających wcześniejsze ubezpieczenie chorobowego z innego tytułu, gdy przerwa między ubezpieczeniami nie przekroczyła 30 dni.

Przykład

Pan Jan zarejestrował działalność od 1 stycznia 2016 r. i od tego dnia zgłosił się do ubezpieczeń społecznych, w tym do dobrowolnego chorobowego. Od 25 marca do 10 kwietnia był na zwolnieniu lekarskim. Koniec okresu wyczekiwania upłynął 30 marca. Oznacza to, że od 25 marca do 30 marca panu Janowi zasiłek chorobowy nie przysługiwał; miał do niego prawo dopiero od 31 marca do 10 kwietnia 2016 r.

Powiadomienie w tydzień

Przedsiębiorca powinien dostarczyć zwolnienie lekarskie do ZUS w ciągu siedmiu dni od daty jego wystawienia, dołączając wypełniony druk ZUS Z-3b. Naruszenie tego terminu może oznaczać obniżenie świadczenia chorobowego o 25 proc. za okres od ósmego dnia orzeczonej w nim niezdolności do pracy do dnia jego przedłożenia. Jedynie przy elektronicznych zwolnieniach nie obowiązują żadne terminy. Przedsiębiorca powinien jednak jak najszybciej dostarczyć druk Z-3b, aby otrzymać zasiłek chorobowy, na którego wypłatę ZUS ma 30 dni od otrzymania kompletu dokumentów.

Mniejsze daniny

Przedsiębiorca lub osoba współpracująca za okres, za który wypłacono im zasiłek chorobowy, może pomniejszyć składki na ubezpieczenie społeczne proporcjonalnie do liczby dni, za które wypłacono to świadczenie. Warto podkreślić, że składka zdrowotna nie podlega pomniejszeniu, zasada ta dotyczy wyłącznie składek na ubezpieczenie społeczne.

Aby jednak skorzystać z tego przywileju, należy poczekać na decyzję ZUS przyznającą prawo do wypłaty zasiłku oraz samą wypłatę. Po otrzymaniu takiego potwierdzenia przedsiębiorca składa deklaracje korygujące za miesiąc, w którym wystąpiła choroba i pomniejsza bieżące zobowiązania wobec ZUS lub występuje o zwrot nadpłaconych składek.

Źródło: Rzeczpospolita
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
NAJNOWSZE Z RP.PL
REKLAMA
REKLAMA