fbTrack
REKLAMA
REKLAMA

W sądzie i urzędzie

Awizo: niepewność co do miejsca pozostawienia zawiadomienia uważa się za niedoręczenie decyzji - wyrok WSA

Fotolia
Jeżeli nie ma pewności, czy i gdzie pozostawiono zawiadomienie o złożeniu awizowanej przesyłki w urzędzie pocztowym, należy ją uznać za niedoręczoną.

Spółka, na którą decyzją naczelnika Wojewódzkiego Urzędu Celno-Skarbowego w Poznaniu nałożono karę pieniężną za urządzanie gier na automacie poza kasynem gry, odwołała się do dyrektora Izby Administracyjno-Skarbowej w Poznaniu. Jednocześnie złożyła wniosek o przywrócenie terminu do wniesienia odwołania. Termin upłynął 5 stycznia 2018 r., natomiast odwołanie zostało wniesione 22 maja 2018 r.

Spółka argumentowała, iż błędnie przyjęto, że decyzję o wymierzeniu kary pieniężnej doręczono jej w sposób prawidłowy. Tymczasem Poczta Polska nie dopełniła wymogów prawidłowego awizowania przesyłki. Do spółki w ogóle ona nie dotarła. Nie było też awiza. Spółka nie posiada oddawczej skrytki pocztowej, ale w takiej sytuacji awizo powinno być pozostawione w drzwiach. Tymczasem nie było, nie zauważyli go pracownicy. Nie wiadomo więc, czy w ogóle zostało tam umieszczone.

Dyrektor Izby odmówił przywrócenia terminu do wniesienia odwołania. Ocenił, że spółka nie uprawdopodobniła niezawinionych przez siebie okoliczności uchybienia terminowi. Sam fakt nieposiadania skrzynki pocztowej nie wystarczy do uznania decyzji za niedoręczoną. Decyzję o nałożeniu kary pieniężnej doręczono bowiem spółce w trybie art. 150 ustawy – Ordynacja podatkowa, który normuje zasady postępowania w razie niemożności doręczenia pisma adresatowi.

Na zwrotnym potwierdzeniu odbioru i na kopercie przesyłki listonosz wprawdzie napisał, że awizo pozostawiono „pod wskazanym adresem w oddawczej skrzynce pocztowej", podczas gdy z pisma Poczty Polskiej wynikało, że „ponieważ spółka nie posiada oddawczej skrzynki pocztowej, awizo pozostawiono w drzwiach". Poczta wyjaśniła także, że to „listonosz przez pośpiech oraz nawał pracy nieprawidłowo zaznaczył na zwrotnym potwierdzeniu odbioru miejsce pozostawienia przesyłki. Klient nie posiada skrzynki oddawczej, dlatego też awizo pozostawiono w drzwiach".

W skardze do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu spółka stwierdziła, że Poczta Polska nie dopełniła wymogów prawidłowego awizowania przesyłki. Ponieważ spółka nie posiada skrzynki pocztowej oddawczej, awizo powinno być pozostawione w drzwiach. Awiza w drzwiach jednak nie było. Adnotacja na zwrotnym potwierdzeniu odbioru o pozostawieniu awiza w skrzynce pocztowej była więc nieprawdziwa, opierała się na założeniu, że skoro adresat nie posiada skrzynki pocztowej, to awizo na pewno pozostawiono w drzwiach.

Skarga okazała się uzasadniona – stwierdził sąd. Przyczyną uchybienia terminowi było nieotrzymanie awiza zawiadamiającego o nadejściu przesyłki, czyli decyzji o nałożeniu kary pieniężnej. Dwukrotne potwierdzenie nieprawdy o miejscu pozostawienia awiza nie mogło też być „pomyłką, wywołaną pośpiechem i natłokiem pracy". Zapis doręczyciela na zwrotnym potwierdzeniu odbioru nie dowodzi skutecznego doręczenia decyzji adresatowi. Brak pewności co do miejsca pozostawienia zawiadomienia o złożeniu awizowanej przesyłki w urzędzie pocztowym uważa się za niedoręczenie decyzji – orzekł sąd, uchylając postanowienie dyrektora Izby Administracyjno-Skarbowej, odmawiające spółce przywrócenia terminu do wniesienia odwołania.

Sygnatura akt: III SA/Po 211/19

Źródło: Rzeczpospolita
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
NAJNOWSZE Z RP.PL
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA: automatycznie wyświetlimy artykuł za 15 sekund.
REKLAMA
REKLAMA